Anémia

  • Anémia

Anémia

Anémia

od 41,90 €
  • Anémia

Anémia (málokrvnosť) znamená pokles hladiny hemoglobínu pod dolnú hranicu normy pre pohlavie a vek. Ide o relatívne častý nález pri vyšetrení krvi. Príčiny anémie môžu byť rôznorodé, vo väčšine prípadov sa vyvíja dlhodobo a vtedy dlhý čas na seba neupozorňuje žiadnymi príznakmi. Balík Anémia (BASIC, PLUS, EXPERT) obsahuje testy, ktoré napomáhajú určeniu príčin anémie. Anémia je prejavom rôznych ochorení, ktoré v dôsledku metabolických zmien v tele určujú aj závažnosť anémie. Pri pozvoľnom vzniku sa organizmus na anémiu adaptuje. Okrem ochorení môžu anémiu spôsobiť aj dlhodobo nevhodná strava alebo lieky, u žien bývajú častou príčinou poruchy menštruačného cyklu. KONKRÉTNU PONUKU BALÍKOV NÁJDETE NIŽŠIE. Zobraziť menejZobraziť viac
od 41,90 €
Anémia
Počet parametrov 7 - 20
Odber krv, moč
Čas do výsledkov do 1 - 3 pracovných dní

Pohodlná online objednávka na presný čas. Test môžete absolvovať pešo alebo autom, podľa výberu odberného miesta.

Náhľad
Testy
Feritín 

Feritín

Feritín je alfa1-globulín, reaktant akútnej fázy. Hlavná funkcia feritínu je skladovanie zásob železa v organizme a ochrana bunky pred toxicitou železa. Vysoká koncentrácia je v pečeňových bunkách, v recyklačných erytrocytových centrách pečene, slezi ...

Zobraziť viac
Odber Krv
10 €
Saturácia transferínu  

Saturácia transferínu

Saturácia transferínu je výpočtový parameter, ktorý udáva pomer koncentrácie železa v sére a celkovej väzbovej kapacity železa, zväčša v percentách. Je komplexnejšou informáciou o dostatku alebo nedostatku železa ako samotná koncentrácia železa alebo ...

Zobraziť viac
Odber Krv
12,90 €
Solubilný transferínový receptor 

Solubilný transferínový receptor

Solubilný transferínový receptor (sTfR) je časť transferínového receptora (TfR), transmembránového glykoproteínu, ktorá sa uvoľnila do plazmy. TfR sa vyskytuje na povrchu takmer všetkých buniek, asi 80 % je v kostnej dreni, kde sa podieľa na tvorbe k ...

Zobraziť viac
Odber Krv
20 €
Transferín 

Transferín

Transferín je beta-1-globulín, hlavný transportný proteín železa v plazme a po naviazaní na transferínový receptor umožní vstup železa do bunky. Prenáša železo najmä z makrofágov, kde sa uvoľňuje po rozpade erytrocytov alebo z čriev, kde sa absorbuje ...

Zobraziť viac
Odber Krv
8 €
Železo 

Železo

<p>&Uacute;nava, bledosť, migr&eacute;ny a bolesti kĺbov, d&yacute;chavičnosť, strata energie, slab&eacute; a &scaron;tiepaj&uacute;ce sa vlasy a nechty&hellip; To s&uacute; len prvotn&eacute; pr&iacute;znaky nedostatku najd&ocirc;ležitej&scaron;ieho ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Kompletný krvný obraz 

Kompletný krvný obraz

<p>M&aacute;te nejak&yacute; z&aacute;pal? S&uacute; alebo nie s&uacute; potrebn&eacute; antibiotik&aacute;? M&aacute;te dostatok vitam&iacute;nov? Hroz&iacute; v&aacute;m nejak&aacute; z&aacute;važn&aacute; diagn&oacute;za? Zistite to r&yacute;chlo ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Retikulocyty 

Retikulocyty

Retikulocyty sú vývojové štádium červených krviniek (erytrocytov). Vznikajú v kostnej dreni z kmeňových buniek a v procese dozrievania sa menia na zrelé erytrocyty. Odrážajú dynamiku zmien v počte červených krviniek (erytrocytov). Počet retikulocytov ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Celkové bielkoviny 

Celkové bielkoviny

Bielkoviny sú dôležitým stavebným prvkom všetkých buniek a tkanív. Sú to prírodné polymérne zlúčeniny zložené z aminokyselín, ktoré sú navzájom pospájané kovalentnou peptidovou väzbou. Všetky bielkoviny v prírode sú vytvorené kombináciou 20 aminokyse ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Haptoglobín 

Haptoglobín

Haptoglobín je proteín produkovaný pečeňou, podobný imunoglobulínu a v krvi viaže voľný hemoglobín. Pri rozpade červených krviniek (hemolýze) sa vo vyššej miere uvoľňuje hemoglobín do krvného obehu čo zapríčiňuje zvýšenú tvorbu haptoglobínu. Hladina ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Homocysteín 

Homocysteín

<p>Ten, ktor&yacute; m&ocirc;že za va&scaron;e predčasn&eacute; starnutie a cel&yacute; rad diagn&oacute;z. Jeho nadbytok hl&aacute;si probl&eacute;m, ktor&yacute; m&ocirc;že znamenať ochorenie srdca, vysok&yacute; tlak, cukrovku, či vroden&eacute; p ...

Zobraziť viac
Odber Krv
18,50 €
Kyselina listová 

Kyselina listová

<p>Podieľa sa na spr&aacute;vnom delen&iacute; buniek, je d&ocirc;ležit&aacute; pre tvorbu červen&yacute;ch krviniek a &nbsp;nevyhnutn&aacute; v tehotenstve. Kyselina listov&aacute;, ktor&aacute; ovplyvňuje mnoho metabolick&yacute;ch procesov a delen ...

Zobraziť viac
Odber Krv
5 €
Laktátdehydrogenáza 

Laktátdehydrogenáza

Laktátdehydrogenáza je bunkový enzým prítomný v cytoplazme všetkých buniek. Je to oxidoreduktáza a katalyzuje reverzibilnú oxidáciu L-laktátu na pyruvát, uplatňuje sa v anaerobnej glykolýze. Zabezpečuje bunkám energiu. Je to nešpecifický, ale veľmi c ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Vitamín B12 

Vitamín B12

<p>Jeden z najd&ocirc;ležitej&scaron;&iacute;ch vitam&iacute;nov, ktor&yacute; ovplyvňuje pam&auml;ť, učenie, nervov&eacute; a psychologick&eacute; funkcie a tiež tvorbu červen&yacute;ch krviniek. M&ocirc;že za va&scaron;e zdravotn&eacute; probl&eacu ...

Zobraziť viac
Odber Krv
10 €
Močový sediment 

Močový sediment

Moč je vodný roztok rozpustných solí, organických látok a metabolických odpadov, ktorý vzniká očistením krvi v obličkách. Po nahromadení v močovom mechúre je odvedený z tela procesom nazývaným močenie. V močovom sedimente sa vyhodnocujú orgánové súča ...

Zobraziť viac
Odber Moč
4,90 €
Chemické vyšetrenie moču 

Chemické vyšetrenie moču

Moč je vodný roztok rozpustných solí, organických látok a metabolických odpadov, ktorý vzniká očistením krvi v obličkách. Základná chemická analýza moču rutinne zahŕňa vyšetrenie pH a špecifickej hmotnosti moču, kvalitatívny dôkaz prítomnosti bielko ...

Zobraziť viac
Odber Moč
4,90 €
Erytropoetín 

Erytropoetín

Erytropoetín je hormón produkovaný obličkami a riadi tvorbu červených krviniek v kostnej dreni. Tvorba je odpoveď na aktuálnu potrebu organizmu, najmä pri zvýšených nárokoch na objem kyslíka v krvi (napríklad pri fyzickej záťaži alebo počas tehotenst ...

Zobraziť viac
Odber Krv
19,90 €
Fosfor 

Fosfor

Fosfor je minerál, ktorý spolu s inými súčasťami v organizme vytvára organické a anorganické fosfáty nevyhnutné pre správnu funkciu svalov, nervovej sústavy, rast kostí, zubov a zabezpečovanie acidobázickej rovnováhy. Je súčasťou nukleových kyselín a ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Kreatinín 

Kreatinín

Kreatinín (cyklický amid alebo laktám kreatínu) je odpadový metabolický produkt produkovaný svalmi pri rozpade zlúčeniny nazývanej kreatín. Kreatín je súčasťou cyklu, ktorý produkuje energiu potrebnú na kontrakciu svalov. Kreatinín sa nemôže ďalej fo ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu 

TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu

<p>Najd&ocirc;ležitej&scaron;&iacute; horm&oacute;n v tele pre metabolizmus, ovplyvňuj&uacute;ci aktivitu v&scaron;etk&yacute;ch org&aacute;nov. Porucha horm&oacute;nov &scaron;t&iacute;tnej žľazy vedie k z&aacute;važn&yacute;m probl&eacute;mom. Hroz ...

Zobraziť viac
Odber Krv
9 €
Vápnik 

Vápnik

Vápnik (Ca) je jedným z najdôležitejších minerálov v organizme. V tele tvorí približne 1,5 % celkovej hmotnosti, pričom 99 % je uložených v kostiach a zvyšok cirkuluje v krvi, z čoho je asi polovica voľná a metabolicky aktívna. Ca sa viaže na proteín ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €

Anémia BASIC

Balík Anémia BASIC obsahuje 7 testov. Umožňuje diagnostikovať anémie pri poruchách metabolizmu železa.

Zobraziť viac
Odber
krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa
41,90 €
Feritín
Saturácia transferínu
Solubilný transferínový receptor
Transferín
Železo
Kompletný krvný obraz
Retikulocyty
Celkové bielkoviny
Haptoglobín
Homocysteín
Kyselina listová
Laktátdehydrogenáza
Vitamín B12
Močový sediment
Chemické vyšetrenie moču
Erytropoetín
Fosfor
Kreatinín
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu
Vápnik
41,90 €

Anémia PLUS

Balík Anémia PLUS obsahuje 15 testov. Oproti balíku Anémia BASIC rozširuje diagnostiku o 2 skupiny anémií: z nedostatku vitamínov a z rozpadu červe ...

Zobraziť viac
Odber
krv, moč
Čas do výsledkov do 3 pracovných dní
75,90 €
Feritín
Saturácia transferínu
Solubilný transferínový receptor
Transferín
Železo
Kompletný krvný obraz
Retikulocyty
Celkové bielkoviny
Haptoglobín
Homocysteín
Kyselina listová
Laktátdehydrogenáza
Vitamín B12
Močový sediment
Chemické vyšetrenie moču
Erytropoetín
Fosfor
Kreatinín
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu
Vápnik
75,90 €

Anémia EXPERT

Balík Anémia EXPERT obsahuje 20 testov. Oproti balíku PLUS rozširuje diagnostiku o anémie pri chorobách obličiek, kostí a štítnej žľazy. ...

Zobraziť viac
Odber
krv, moč
Čas do výsledkov do 3 pracovných dní
94,90 €
Feritín
Saturácia transferínu
Solubilný transferínový receptor
Transferín
Železo
Kompletný krvný obraz
Retikulocyty
Celkové bielkoviny
Haptoglobín
Homocysteín
Kyselina listová
Laktátdehydrogenáza
Vitamín B12
Močový sediment
Chemické vyšetrenie moču
Erytropoetín
Fosfor
Kreatinín
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu
Vápnik
94,90 €

Mama to vie

Tehotenstvo a príchod vytúženého dieťatka na svet je bezpochyby najkrajším obdobím v živote každej ženy. Sprevádzajú ho však aj prirodzené obavy. Prianím každej starostlivej budúcej mamy je, nech je jej bábätko hlavne zdravé. Už počas tehotenstva hľadá všetky dostupné informác...
Celý článok

Neísť na očkovanie naozaj nie je riešenie - aj keď sa bojíte.

Strach z očkovania môže byť iracionálny, ale môže mať aj racionálny základ. Dôvody môžu byť rôzne. Niekto mohol v minulosti ťažko znášať vakcináciu, iný môže mať v osobnej anamnéze napríklad poruchy zrážanlivosti krvi. Benefity očkovania ...
Celý článok

Tri spôsoby. PCR test už nie je iba o tyčinke v nose

S nami sa to dá aj príjemne aj pohodlne. Presnejšie testovanie, ktoré napovie aj to, aký ste infekčný, sa dá absolvovať aj príjemnejším spôsobom. Dokonca je to možné aj z pohodlia domova. Slovenskí vedci upozorňujú, že by sa malo zvýšiť testovanie ...
Celý článok