Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?

Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?

Vedeli ste, že muži na Slovensku umierajú najčastejšie na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia? Najčastejšími rizikovými faktormi sú nevhodná strava, vysoký krvný tlak, fajčenie či vysoká hladina cholesterolu alebo glukózy. Je pritom zarážajúce, koľkým ochoreniam možno predchádzať včasnou prevenciou. Vedeli ste napríklad, že meranie cholesterolu má význam už po tridsiatke alebo že potenciálne problémy s prostatou neprichádzajú s dôchodkom, ale už v štyridsiatke? Ak si chcete posvietiť na svoj zdravotný stav, využite niektorý z našich preventívnych balíčkov šitých na mieru pre mužov všetkých vekových kategórií.

Preventívna prehliadka patrí obyčajne do rúk všeobecného lekára pre dospelých a máme na ňu nárok raz za dva roky – ak teda hovoríme o preventívnej prehliadke hradenej z verejného zdravotného poistenia. Takúto prehliadku však absolvuje iba štvrtina Slovákov. Ak patríte k zvyšným trom štvrtinám, ktoré sa návšteve lekára vyhýbajú, nechajte sa jednoducho vyšetriť sami v našich laboratóriách.

Na čo by si mali posvietiť mladí muži

Keby ste na preventívnu prehliadku prišli k všeobecnému lekárovi, jej základom by bolo vyšetrenie krvného obrazu a biochémie krvi. Tieto vyšetrenia majú význam bez ohľadu na vek pacienta, keďže dokážu odhaliť širokú škálu ochorení. V našom balíku 20+ pre mužov po dvadsiatke, ktorý obsahuje 10 základných vyšetrení, preto nesmie chýbať vyšetrenie krvného obrazu, ktoré mapuje stav červených krviniek (množstvo, kvalitu), bielych krviniek (množstvo, zastúpenie jednotlivých druhov) a krvných doštičiek. Zatiaľ čo parametre červeného krvného obrazu odhalia málokrvnosť, počet bielych krviniek vylúči infekciu, prípadne poruchu imunitného systému. Test na glukózu môže odhaliť cukrovku, o ktorej až štvrtina pacientov nevie, a vyšetrenia TSH, vitamínu D či horčíka dokreslia celkový stav metabolizmu. Mimochodom, metabolické ochorenia postihujú až 40 % Slovákov. V rámci balíka vyšetríme mladým mužom aj moč a cystatín C, vďaka čomu získajú prehľad o stave močovej sústavy.

Cholesterol netrápi len starých ľudí

Samozrejme, so stúpajúcim vekom rastú aj nároky na prevenciu. Balík 30+ preto okrem spomenutého obsahuje aj vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov. Cholesterol je totiž vhodné nechať vyšetriť každých 4 – 6 rokov a začať treba už po tridsiatke. Vysoký cholesterol nie je iba otázkou vysokého veku či dlhodobo zlej životosprávy. Sklon k zvýšeným hladinám môžeme zdediť od rodičov či starých rodičov. Žiaľ, nejde o zriedkavý jav, a tak hladinu cholesterolu odporúčame skontrolovať už po tridsiatke. Len tak môžeme ochrániť cievny systém a zabrániť vzniku aterosklerózy, ktorá je príčinou dvoch najčastejších úmrtí Slovákov – srdcového infarktu a mozgovej príhody. Popri cholesterole je jedným z najväčších civilizačných zabijakov stres. Dlhodobý stres totiž zvyšuje hladiny tzv. stresového hormónu kortizolu. Kortizol je pre náš organizmus za normálnych okolností užitočný. V stresových situáciách zvyšuje krvný tlak, čím sa organizmus dostáva do stavu pohotovosti a zároveň zvyšuje cukor, ktorý dodá organizmu energiu. Kontinuálne zvýšené hladiny kortizolu však môžu viesť k trvalo zvýšenému tlaku, ktorý súvisí so srdcovo-cievnymi ochoreniami a s radom ďalších zdravotných problémov. Balík 40+ pre mužov po štyridsiatke sme preto rozšírili práve o vyšetrenie kortizolu.

Po štyridsiatke treba myslieť aj na „mužské“ problémy

Vyšetrenie stresového hormónu, však nie je jediným rozšírením. Muži po štyridsiatke by mali začať venovať pozornosť prostate. Rakovina prostaty je totiž treťou najčastejšou príčinou úmrtia mužov na zhubný nádor. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby si prostatu nechali vyšetriť všetci muži po štyridsiatke, ak sa karcinóm prostaty vyskytol u ich príbuzných v priamej línii. To znamená u otca alebo brata, prípadne aj u brata otca alebo matky. To isté platí pre mužov po päťdesiatke bez rodinnej anamnézy. My sa na vašu prostatu pozrieme už v rámci balíka 40+, ktorý obsahuje vyšetrenie prostatického špecifického antigénu PSA. Enzým PSA je veľmi citlivý ukazovateľ zdravia prostaty, ktoré má nepopierateľný vplyv na kvalitu života muža. Spolu s PSA vplýva na kvalitu života aj hladina testosterónu. Testosterón je najdôležitejší mužský hormón, ktorý neovplyvňuje iba pohlavné orgány, ale kompletne celý organizmus. Je dôležitý nielen pre tvorbu spermií, ale aj pre tvorbu svalov a rast kostí. S pribúdajúcim vekom hladina testosterónu klesá, čo sa prejavuje poklesom libida, poruchami erekcie, ale aj zmenami nálad a neslávne známym syndrómom mrzutého muža.  Balík 50+ je preto doplnený o vyšetrenie  testosterónu.

U starších pacientov je zásadná otázka výživy

Balík pre päťdesiatnikov okrem toho obsahuje vyšetrenie hormónu prolaktínu a tzv. triacylglycerolov. Zatiaľ čo prolaktín môže byť pôvodcom celkového rozladenia organizmu, zvýšená hladina triacylglycerolov zasa zvyšuje hustotu krvi a tým sa zúčastňuje na procesoch aterosklerózy. Pre našich najstarších klientov máme k dispozícii najkomplexnejší balík 60+. Obsahuje všetky predošlé vyšetrenia a navyše je rozšírený o významné vyšetrenie lipázy a elektroforézu bielkovín. Pre starších pacientov je totiž zásadná otázka výživy, ktorá je závislá od správneho fungovania pankreasu, teda podžalúdkovej žľazy. Na otázky, či je podžalúdková žľaza v poriadku, ako sa vyrovnáva so záťažou pri trávení a či jej nehrozí porucha funkcie, odpovie práve aktivita lipázy. Elektroforéza bielkovín zasa ukáže rozloženie spektra bielkovín v organizme, vylúči zápalové ochorenie, či už akútne, alebo chronické, poodhalí stav obličiek a pečene, ktorá má takisto vplyv na stav výživy.

Na záver, nezabúdajte na význam prevencie a nečakajte, kým sa u vás rozvinú nepríjemné príznaky, ktoré obyčajne znamenajú, že štádium ochorenia pokročilo. Využite jeden z našich balíčkov prevencie pre mužov a „predbehnite“ prípadné ochorenie.

Tagy
  • prevencia
  • prevencia muž