Nechajte si vyšetriť krvný obraz aspoň raz ročne

Nechajte si vyšetriť krvný obraz aspoň raz ročne

V detstve absolvoval vyšetrenie krvného obrazu azda každý. Možno ste boli práve chorí a vaša pediatrička sa chcela vyšetrením utvrdiť v diagnóze a možno ste sa jej iba v rámci preventívnej prehliadky zdali príliš bledí. Nech to bolo akokoľvek, isté je, že ako deti nás zaujímalo iba jedno – bude to z prsta alebo zo žily? Bohužiaľ, ako dospelých nás už toto vyšetrenie nezaujíma vôbec. Na pravidelné preventívne prehliadky u lekára totiž nemáme čas – prichádzame, až keď je zle. Vyšetrenie krvného obrazu je pritom časovo aj finančne nenáročné, dokáže odhaliť hromadu zdravotných problémov a dnes už kvôli nemu ani nemusíte vidieť lekára.

Vedeli ste, že na preventívne lekárske prehliadky chodí zodpovedne iba každý šiesty Slovák? Zatiaľ čo niektorí argumentujú nedostatkom času, iní nevidia dôvod absolvovať prehliadku, keď sa cítia byť zdraví. Mnohé závažné ochorenia sa pritom rozvíjajú celé roky bez symptómov. Súčasťou každej preventívnej prehliadky je aj vyšetrenie krvného obrazu. Hoci ide o veľmi nenáročné vyšetrenie, dokáže odhaliť celý rad možných zdravotných problémov, od nedostatku vitamínov a minerálov cez infekcie a zápaly v organizme až po nádorové ochorenia. Nedostatok času pritom nie je argument – na vyšetrenie sa totiž nemusíte nijako špeciálne pripravovať. Stačí prísť nalačno a ak navštívite niektoré z našich odberových pracovísk, nemusíte ani vidieť lekára. To už za celkový prehľad o vašom zdravotnom stave stojí, však? Povedzme si teda, čo to vlastne krvný obraz je a čo všetko napovie o vašom zdraví.

Čo je to krvný obraz?

Zjednodušene možno povedať, že krvný obraz je test určujúci počet, veľkosť a tvar jednotlivých krvných buniek. Medzi krvné bunky patria: červené krvinky (erytrocyty), biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Životnosť krvných buniek je obmedzená, a tak sú v kostnej dreni neustále produkované nové zrelé krvinky, ktoré sa podľa potreby uvoľňujú do krvného obehu. Každý z týchto typov krvných buniek má v organizme svoju úlohu a ich počet, veľkosť a tvar podávajú dôležité informácie o celkovom zdravotnom stave pacienta. Červené krvinky obsahujú hemoglobín, teda bielkovinu zodpovednú za prenos kyslíka v organizme. Úlohou červených krviniek je zároveň udržiavanie acidobázickej rovnováhy v organizme. Biele krvinky bojujú proti infekciám a parazitom, sú nevyhnutné pre tvorbu protilátok, a tak zabezpečujú imunitu. Krvné doštičky sú zasa fragmenty buniek, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri zrážaní krvi. Takisto ovplyvňujú správnu funkciu vnútornej vrstvy ciev a podieľajú sa na zápalovej reakcii.

Prečo je dôležité preventívne vyšetrenie krvného obrazu?

Odpoveď je prostá. Ak si necháte krvný obraz vyšetriť aspoň raz ročne, môžete včas odhaliť široké spektrum rôznych ochorení a o to jednoduchšie sa s nimi vysporiadať. Najčastejšie diagnostikovaným ochorením je anémia (málokrvnosť), teda nedostatok hemoglobínu v červených krvinkách. Vo väčšine prípadov je anémia daná nedostatkom železa, prípadne vitamínu B12 alebo kyseliny listovej, a tak je liečba často jednoduchá – stačí tieto chýbajúce látky doplniť. Neliečená anémia pritom môže mať za následok až prejavy srdcového zlyhávania a bezvedomie. Znížené hodnoty hemoglobínu však môžu signalizovať aj ochorenie pečene, skryté krvácanie, poruchy obličiek či štítnej žľazy. Pre poruchy obličiek môžu svedčiť aj zvýšené hodnoty červených krviniek. Keď je referenčný rámec presiahnutý počtom bielych krviniek, najčastejšie to hovorí o infekcii, zápale, prípadne o leukémii. Na presnejšie určenie príčiny zvýšenia však treba urobiť ďalšie testy na zistenie pomeru jednotlivých druhov bielych krviniek. To isté platí o znížených hodnotách bielych krviniek, ktoré vo všeobecnosti znamenajú nedostatočnosť imunitného systému a často môžu mať vážne príčiny. Veľa napovie aj množstvo krvných doštičiek. Zvýšené býva pri mnohopočetnom myelóme, anémii z nedostatku železa, Hodgkinovej chorobe, pri lymfómoch, infekcii alebo zápale, pri ochoreniach obličiek a, naopak, znížené napríklad pri aplastickej anémii (nedostatočná tvorba krviniek v kostnej dreni), DIC diseminovaná intravaskulárna koagulopatia), systémovom lupus erythematosus, urémii a pri ochoreniach pečene.

Naše komplexné balíky testov prezradia ešte viac

Na lab.online nájdete hneď niekoľko testov i komplexných balíkov, vďaka ktorým získate vy, a prípadne aj váš lekár, ucelenú predstavu o vašej krvotvorbe. Okrem štandardného vyšetrenia krvného obrazu stojí za zváženie aj využitie našich balíkov testov. Ten základný, balík Anémia BASIC, obsahuje 7 testov. Zatiaľ čo parametre červeného krvného obrazu odhalia prípadnú anémiu a jej stupeň, počet bielych krviniek buď potvrdí, alebo vylúči infekciu, prípadne poruchu imunitného systému. Vyšetrenie krvných doštičiek, ktoré  sa podieľajú na zrážaní krvi, môže zasa včas odhaliť ich nedostatok prejavujúci sa zvýšenou krvácavosťou, alebo naopak prebytok spojený so zvýšeným rizikom tvorby tzv. trombov, ktoré môžu upchať životne dôležité cievy. Tento balík zároveň informuje o zásobách železa a o jeho využiteľnosti v organizme. V prípade anémie sa tak rovno dozviete, či ide o najčastejší typ tohto ochorenia zapríčinený nedostatkom železa.

Balík testov Anémia PLUS v porovnaní s balíkom Anémia BASIC obsahuje aj vyšetrenie vitamínu B9 (kyselina listová) a aktívneho vitamínu B12. Ich nedostatok je po železe druhou najčastejšou príčinou anémie. Súčasťou balíka sú ešte testy, ktoré môžu odhaliť zriedkavú, avšak klinicky významnú hemolytickú anémiu – keď je príčinou málokrvnosti rozpad samotných červených krviniek. Bonusom balíka je stanovenie celkových bielkovín, ktoré sú významným hráčom v metabolizme celého organizmu. Najkomplexnejší balík Anémia EXPERT navyše zmonitoruje hladinu kreatinínu mapujúceho funkciu obličiek, ktoré filtrujú odpadové produkty z krvi. Obličky produkujú aj hormón erytropoetín, ktorý je významný pri rozlíšení primárnej (vrodenej) a sekundárnej (získanej) poruchy krvotvorby. Vyšetrenie hladiny TSH poskytne doplňujúce informácie o fungovaní štítnej žľazy, ktorá hrá významnú úlohu pri hľadaní príčiny anémie a pri rozlíšení subjektívnych príznakov. Vyšetrenie fosforu môže odhaliť nízku hladinu minerálu, teda potenciálnu príčinu rozpadu červených krviniek a rovnaký význam má aj vyšetrenie vápnika ako regulátora bunkových membrán.

Tagy
  • anémia
  • krvný obraz
  • prevencia

Zatiaľ žiadne produkty.