Spolu zvládneme skúšku dospelosti vašich detí

Mladí ľudia s dospelými problémami. O kom hovoríme? O vašich deťoch v tínedžerskom veku, ktorých môžu trápiť rôzne často chúlostivé zdravotné problémy súvisiace s hormonálnymi zmenami v ich telách. Rast detí nezastavíte. Ale môže ho zastaviť napríklad predčasná puberta. A tá vás môže prekvapiť aj u dieťaťa na prvom stupni základnej školy.

Spolu zvládneme skúšku dospelosti vašich detí

Predčasná puberta je naozajstný zdravotný problém

V prvom rade je potrebné definovať, kedy ide o predčasnú pubertu. Je to v podstate fyzické a sexuálne dozrievanie dieťaťa, ktoré sa môže objaviť u dievčat pred deviatym a u chlapcov pred ôsmym rokom života. To sa prejaví ako u normálneho adolescenta – jednak vývojom pohlavných znakov a jednak rastovým špurtom, teda náhlym zrýchlením rastu. 

Predčasná puberta môže mať vážne dlhodobé následky. Jedným z najväčších rizík je skutočnosť, že dieťa nedosiahne dostatočnú telesnú a mentálnu zrelosť, aby sa mohlo vyrovnať so všetkými zmenami, ktoré puberta a dospievanie prinášajú. Môže to spôsobovať problémy so sebavedomím a sociálnym začlenením, pretože dieťa sa odrazu ocitne v strede záujmu rovesníkov a môže byť atakované posmeškami či netaktnými otázkami. Najčastejšou komplikáciou je zaostávanie rastu, pretože deti s rozvinutou predčasnou pubertou dosahujú nižšiu konečnú výšku oproti ich rovesníkom, ktorí prídu do puberty neskôr. Predčasnú pubertu môže spustiť mnoho faktorov, napríklad zmeny stravovacích návykov, priveľké množstvo hormonálnych látok v prostredí, genetické poruchy, ale môže byť taktiež prvým znakom závažného neurologického alebo onkologického ochorenia, prípadne ochorenia štítnej žľazy.


Aj normálna puberta môže priniesť mladým ľuďom mnoho nečakaných problémov

Opačným problémom predčasnej puberty je spomalená alebo oneskorená puberta, o ktorej hovoríme, ak sa nezačne ani po dovŕšení štrnásteho roku života. Môže súvisieť s celým spektrom ochorení ako cukrovka, porucha funkcie štítnej žľazy alebo s rôznymi syndrómami. Avšak spôsobiť ju môžu aj poruchy príjmu potravy či nadmerná fyzická záťaž, prípadne stres. 

Pôvodcom stresu u adolescentov sú najmä nadmerné očakávania rodičov, okolia, ale aj študijné povinnosti. Nie každý ho vie rovnako dobre zvládnuť. Priveľká a najmä dlhodobá dávka stresu, ktorý ovplyvňuje všetky systémy v organizme, môže ohroziť mladého človeka aj po emočnej stránke a prispieť okrem zdravotných aj k rozvoju psychických problémov.  

Hormonálne dozrievanie prináša aj prvé lásky a spoznávanie tajov sexuálneho života. Zároveň to však znamená aj riziká nákazy pohlavne prenosnými chorobami, čo môže mať vážne dôsledky pre dlhodobé zdravie mladých ľudí.


Obdobie dospievania môžete zvládnuť s menším stresom

Ak puberta vašich detí nie je bezproblémová, môžete sa obrátiť na profesionálnu laboratórnu diagnostiku. TeenLab je naša produktová línia laboratórnych testov určená pre všetkých mladých ľudí v období dospievania. Pri podozrení na predčasnú pubertu alebo nesprávny vývoj telesných znakov, menštruačné problémy u dievčat či problémy s rastom tu nájdete špičkové testy, ktoré vám pomôžu so správnou diagnostikou. V TeenLab sa však nachádzajú aj ďalšie testy súvisiace s najčastejšími chúlostivými problémami mladých ľudí.  

Najlepšie na tom je rýchle online objednanie na ktorékoľvek z našich odberových miest po celom Slovensku, kde vášmu tínedžerovi urobia rýchly odber krvi alebo moču. A to je celé. Výsledky obdržíte formou interaktívneho linku do SMS. To vám pomôže významne zrýchliť diagnostiku aj uľahčiť rozhodovanie, na ktorého špecialistu sa obrátiť, aby ste našli riešenie. Špičkové laboratóriá Unilabs využívajú lekári a odborníci na celom Slovensku aj v zahraničí. Naše laboratórne testy sú teraz dostupné prostredníctvom https://sk.lab.online/teenlab každému a bez výmenných lístkov.

Tagy
  • TeenLab