Vyšetrenie imunoglobulínov môže odhaliť potravinovú intoleranciu i leukémiu

Vyšetrenie imunoglobulínov môže odhaliť potravinovú intoleranciu i leukémiu

Nevysvetlené opakované infekcie či zápaly, mnohopočetné infekcie a chronická hnačka. Toto všetko sú stavy, ktoré poukazujú na potrebu vyšetriť stav imunitného systému, respektíve protilátok. Keď totiž v tele jedinca prebieha infekcia alebo zápal, imunitný systém sa dostáva do stavu pohotovosti a začína produkovať protilátky. Naopak, ak je hladina protilátok abnormálne nízka, imunitný systém môže byť poškodený. Imunoglobulíny sú protilátky, ktoré reagujú na celý rad infekčných činiteľov. Kedy je vyšetrenie imunoglobulínov vhodné a čo majú spoločné s potravinovými intoleranciami?

Zjednodušene možno povedať, že imunoglobulíny sú protilátky, ktoré organizmus produkuje proti cudzorodej látke, ktorá vnikne do organizmu. Tieto dôležité bielkoviny sú produkované bielymi krvinkami a ako protilátky sú súčasťou nášho imunitného systému. Inými slovami sa podieľajú na obranyschopnosti organizmu, a to hneď niekoľkými spôsobmi. V závislosti od triedy, z ktorej pochádzajú, buď neutralizujú toxické látky, blokujú väzbu vírusov na bunky, alebo označujú baktérie pre ďalšie bunky imunitného systému.

Zoznámte sa s jednotlivými triedami imunoglobulínov

Podľa štruktúry rozoznávame 5 tried imunoglobulínov: IgG, IgM, IgA, IgE a IgD. IgG je trieda, ktorá predstavuje 70 – 80 % všetkých imunoglobulínov v krvi a je základom dlhodobej ochrany. To znamená, že koncentrácia týchto protilátok po infekcii niekoľko týždňov rastie, potom pomaly klesá, až nakoniec zostáva stabilne zvýšená, čím organizmus predchádza opakovanej infekcii. Tento typ protilátok sa viaže na vírusy, baktérie aj huby a spoločne s tzv. komplementom ich dokáže zničiť. Protilátky triedy IgM sa tvoria – naopak – ako prvá odpoveď na novú infekciu a poskytujú krátkodobú ochranu. Po niekoľkých týždňoch ich koncentrácia klesá a ochrannú funkciu preberajú protilátky IgG. Trieda IgA tvorí asi 15 % všetkých imunoglobulínov v sére a hoci nedokáže aktivovať komplement, pomáha bojovať proti choroboplodným zárodkom, ktoré sú na vonkajšom a vnútornom povrchu tela, predovšetkým v slizničných oblastiach, ako sú dýchacie cesty a tráviaci trakt. Ani protilátky skupiny IgE nedokážu aktivovať komplement, majú však významný podiel na ochrane voči parazitom. Protilátky IgE sú okrem parazitárnych infekcií spojené aj s alergiami, a tak sa takmer vždy stanovujú ako súčasť panelu testov na alergie. Protilátky triedy IgD sú veľmi málo početné a slúžia na označenie cudzorodých elementov pre ďalšie bunky imunitného systému. Ich funkcia ďalej nie je konkrétnejšie definovaná, a tak sa bežne koncentrácia IgD nemeria.

Aké ochorenia dokáže vyšetrenie imunoglobulínov odhaliť

Vyšetrenie imunoglobulínov je významné v rámci diagnostiky alergií a intolerancií, vyhodnotenia celkového stavu imunity, diagnostiky autoimunitných ochorení, prípadne v rámci diagnostiky príčiny reakcie po transfúzii alebo po odmietnutí transplantovaného orgánu. Kvantitatívne vyšetrenie imunoglobulínov sleduje spravidla 3 hlavné triedy – IgG, IgM a IgA. Vyšetrenie sa najčastejšie realizuje z klasického krvného odberu. Abnormálne výsledky hovoria o tom, že niečo ovplyvňuje imunitný systém a spravidla vyžadujú ďalšie vyšetrenia. Nadmerná tvorba protilátok v jednej alebo vo všetkých 3 triedach môže svedčiť pre akútnu alebo chronickú infekciu, autoimunitné ochorenie ako reumatoidná artritída, skleróza multiplex, lupus erythematodes, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída či celiakia, prípadne u novorodencov pre infekcie v tehotenstve a iné. Naopak, zníženie protilátok môže svedčiť pre mnohopočetný myelóm, chronickú lymfatickú leukémiu, rakovinu lymfatických uzlín a iné. Súčasťou vyšetrenia môže byť v rámci diferenciálnej diagnostiky aj sledovanie konkrétnych špecifických protilátok. Napríklad v prípade celiakie sa vytvárajú špecifické protilátky (proti gliadínu, teda proti lepku a proti tkanivovej transglutamináze) v triedach IgG, IgM a IgA.

Využite vyšetrenie imunoglobulínov v rámci našich špeciálnych balíčkov na intolerancie

Niekedy môže organizmus reagovať aj na také látky, ktoré pre organizmus nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo a na ktoré väčšina ľudí nereaguje. Tieto reakcie sa nazývajú intolerancie a obvykle sú spojené s tvorbou protilátok v triedach IgG, IgM a IgA. Ak teda máte podozrenie na intoleranciu, prípadne na autoimunitné ochorenie alebo celkové oslabenie imunity z neznámej príčiny, využite niektorý z našich balíčkov, v rámci ktorých sa pozrieme aj na jednotlivé imunoglobulínové triedy a celkový stav imunity – Intolerancia VÝBERIntolerancia MLIEKAIntolerancia LEPKU BASIC či Intolerancia LEPKU EXPERT.

Tagy
  • imunita
  • imunoglobulíny
  • intolerancia
  • intolerancia laktózy
  • intolerancia lepku
  • histamínová intolerancia