Chrípka a RSV

RNA Influenza vírus A, B, RNA RSV A,B

Chrípka a RSV

Chrípka a RSV

0 €

RNA Influenza vírus A, B, RNA RSV A,B

Celosvetovo najčastejšou príčinou ochorení sú prenosné ochorenia dýchacích ciest. Tieto ochorenia / zápaly dýchacích ciest sú zároveň treťou najčastejšou príčinou úmrtí. Vyvolávateľ nákazy dýchacích ciest môže byť vírus, baktéria, dokonca aj parazit, kvasinka alebo huba. Z hľadiska zákonitosti šírenia a hromadného výskytu sú najvýznamnejšie tzv. respiračné vírusy, vírusy prenášané vzduchom, ako kvapôčková infekcia. Patrí k nim aj RSV (respiračný syncyciálny vírus), ktorý u vybraných jedincov môže spôsobiť závažnú infekciu dolných dýchacích ciest, ale aj chrípkový vírus, ktorý vyvoláva zväčša akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. V období pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 prispieva laboratórna diagnostika týchto ďalších vírusov ako častých pôvodcov ochorení dýchacích ciest k zrýchleniu správneho rozhodovania lekára či epidemiológa o ďalšom manažovaní pacienta. RSV aj vírus chrípky (influenzy) patria do skupiny RNA vírusov. Infekcie, ktoré vyvolávajú, podobne ako aj koronavírusová infekcia, môžu viesť až k zlyhaniu dýchania, ohrozeniu života a k smrti. Nezriedka je tento negatívny priebeh veľmi rýchly. Tieto nákazy majú zväčša sezónny charakter (počas chladných mesiacov roka). Typický je pre ne opakovaný hromadný výskyt v rovnakých obdobiach roka. Dôkaz RNA pôvodcu nákazy prebieha pomocou Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia, ktorá umožňuje namnožiť určitý úsek molekuly DNA podľa RNA predlohy), čo je najcitlivejšia metóda z hľadiska spoľahlivosti určenia pôvodcu nákazy. Vyšetrenie odhaľuje prítomnosť špecifickej vírusovej RNA. U vírusu chrípky rozlišujeme 3 typy: A, B a C. Vírus chrípky A je zodpovedný za epidémie a pandémie. Podľa obsahu vírusových bielkovín rozoznávame 15 podtypov H a 9 podtypov N vírusu chrípky A, najviac sa vyskytuje podtyp H1N1 a H3N2. Vysoká mutagénna schopnosť (schopnosť zmeny genetického materiálu) vírusu chrípky A zapríčiňuje neschopnosť organizmu vyvolať stav imunity po predchádzajúcej infekcii alebo očkovaní. Vírus typu B je oveľa stabilnejší a má menšiu schopnosť mutovať. Zväčša nespôsobuje u bežnej populácie závažnejšie ochorenia. Podľa obsahu vírusových bielkovín rozlišujeme iba jeden podtyp H a jeden podtyp N. Vírus chrípky B vyvoláva skôr sporadické, miernejšie prebiehajúce ochorenia, prípadne epidémie menšieho rozsahu, ktoré obvykle nadväzujú na epidémie vyvolané typom A. Na základe rozdielov v analýze antigenicity (schopnosti protilátok vyvolať špecifickú imunitnú odpoveď) a nukleotidových sekvencií (nukleotid je základná stavebná jednotka nukleovej kyseliny) boli kmene RSV klasifikované do dvoch hlavných antigénnych podskupín označených RSV A a RSV B. Ich výskyt je výrazne odlišný a vytvára rôzne mesačné aj ročné vzorce zodpovedajúce za epidémie. Existujú dôkazy, že RSV A môže byť virulentnejší (nákazlivejší) ako RSV B. Zobraziť menejZobraziť viac
Odber výter z nosohltana a hrdla
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Podrobnosti

Skupina vyšetrení Priamy dôkaz DNA mikroorganizmov
Podskupina vyšetrení Výter z nazo a orofaryngu
Druh žiadanky Infekčná serológia, priamy dôkaz DNA mikroorganizmov
Odber Výter z nosohltana a hrdla
Termín dodania výsledku do 2 pracovných dní
Obsiahnuté vyšetrenia RSV A,B RNA, Influenza A RNA, Influenza B RNA

Obsiahnuté aj v týchto balíčkoch

Chrípka alebo Covid?

Chrípka alebo Covid?

  • Obľúbené
  • Chrípka
  • Korona
Zobraziť viac

Mám teplotu, zimnicu, bolí ma celé telo, strácam čuch, ťažko sa mi dýcha, tečie mi z nosa… Mám chrípku alebo Covid?...

Zobraziť viac
Počet parametrov 2
Odber výter z nosohltana a hrdla
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Chrípka a RSV

0 €

Môžete ochrániť zdravie bábätka hneď po narodení

Deväť mesiacov ste čakali na príchod vytúženého dieťatka a od jeho prvého nádychu ho chcete prirodzene chrániť a dať mu to najlepšie pre jeho štart do života. Je samozrejmé, že sa podrobne zaujímate o všetky vyšetrenia, ktoré ho čakajú v prvom roku, vrátane prvých očkovaní. Oč...
Celý článok

Mama to vie

Tehotenstvo a príchod vytúženého dieťatka na svet je bezpochyby najkrajším obdobím v živote každej ženy. Sprevádzajú ho však aj prirodzené obavy. Prianím každej starostlivej budúcej mamy je, nech je jej bábätko hlavne zdravé. Už počas tehotenstva hľadá všetky dostupné informác...
Celý článok

Neísť na očkovanie naozaj nie je riešenie - aj keď sa bojíte.

Strach z očkovania môže byť iracionálny, ale môže mať aj racionálny základ. Dôvody môžu byť rôzne. Niekto mohol v minulosti ťažko znášať vakcináciu, iný môže mať v osobnej anamnéze napríklad poruchy zrážanlivosti krvi. Benefity očkovania ...
Celý článok