Kompletný krvný obraz

Skríning krvných elementov - červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky

Kompletný krvný obraz

Kompletný krvný obraz

4,90 €

Skríning krvných elementov - červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky

4,90 €
Odber krv
Čas do výsledkov 1 pracovný deň

Pohodlná online objednávka na presný čas. Test môžete absolvovať pešo alebo autom, podľa výberu odberného miesta.

Pridať dieťa (6 - 17 rokov)

Krvný obraz je súbor vyšetrení buniek, ktoré kolujú v krvnom obehu, a výpočtových parametrov, ktorých sú základom. Súčasťou krvného obrazu je vyšetrenie bielych krviniek (leukocytov) a diferenciálu, čo je percentuálne zastúpenie ich jednotlivých typov (neutrofily, bazofily, eozinofily, lymfocyty a monocyty), ďalej vyšetrenie červených krviniek (erytrocytov) vrátane ich objemu a množstva hemoglobínu, počet krvných doštičiek (trombocytov), stanovenie množstva hemoglobínu.

Zobraziť viac

Podrobnosti

Skupina vyšetrení Hematológia
Druh žiadanky Základná klinická biochémia
Termín dodania výsledku 1 pracovný deň
Odber Krv
Obsiahnuté vyšetrenia Leukocyty, Erytrocyty, Stredný objem RBC, Distribučná šírka RBC, Hemoglobín, Stredná farebná koncentrácia HGB v RBC, Hematokrit, Trombocyty, Stredný objem PLT, Distribučná šírka trombocytov, Neutrofily, Lymfocyty, Eozinofily, Monocyty, Bazofily, Neutrofily absolútny počet, Lymfocyty absolútny počet, Eozinofily absolútny počet, Monocyty absolútny počet, Bazofily absolútny počet, Stred.hmot.HGB v RBC [MCH], LUC, NRBC, Šírka distr. PLT [PDW], Šírka distr. PLT [PDW]

Obsiahnuté aj v týchto balíčkoch

Balík Hmotnosť BASIC obsahuje 13 testov. Uvedený zoznam umožňuje skríningovým spôsobom identifikovať základné poruchy metabolizmu cukrov a tukov, poruchy pečene a obličiek a pravdepodobnosť zápalu.

Počet parametrov 13
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 2 pracovné dni

Rozšírený balík Hmotnosť PLUS obsahuje 52 vyšetrení. Oproti balíku BASIC rozširuje diagnostiku o vyšetrenie základných minerálov, hormónov a antioxidačný status.

Počet parametrov 23
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 2 pracovné dni

Komplexný balík Hmotnosť EXPERT obsahuje 30 testov. Oproti balíku Hmotnosť PLUS rozširuje diagnostiku aj o hormóny, ktorých poruchy majú vplyv na zmenu telesnej hmotnosti.

Počet parametrov 30
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 2 pracovné dni

Balík testov Výkon BASIC obsahuje 19 základných parametrov, ktoré Vám umožnia pohľad na základné metabolické funkcie pečene, obličiek a svalov, priblížia bunkové zloženie krvi a ukážu hladiny základných minerálov. Poskytne Vám odpoveď, či je váš organizmus v dobrej kondícii a pri...

Zobraziť viac
Počet parametrov 19
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 1 pracovný deň
Výkon PLUS

Výkon PLUS

 • Šport
 • Výkon
Zobraziť viac

Balík Výkon PLUS obsahuje 28 testov. Oproti balíku BASIC poskytne komplexnejší pohľad na metabolizmus organizmu, kondíciu svalov a preskúma, či svoje telo nevystavujete príliš vysokému stresu.

Počet parametrov 27
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 1 pracovný deň

Balík Výkon EXPERT je najkomplexnejší z ponúkaných variant balíka Kontrola a pozostáva zo 41 parametrov. Oproti balíku PLUS poskytne detailný pohľad na stav vášho organizmu a odhalí prípadný nežiaduci vplyv tréningov, užívaných výživových doplnkov či rôznych športových nápojov. M...

Zobraziť viac
Počet parametrov 40
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 10 pracovných dní

Balík Pretrvávajúci kašeľ BASIC obsahuje 3 testy . Výsledky týchto testov umožnia spresniť pôvod vašich ťažkostí. Informujú o tom, či vaše ťažkosti pochádzajú z vírusovej alebo bakteriálnej infekcie, alebo môžu mať pôvod v poruchách krvotvorby či v alergii.

Počet parametrov 3
Odber krv, spútum
Čas do výsledkov 2 pracovné dni

Balík Pretrvávajúci kašeľ PLUS obsahuje 5 testov. Oproti balíku BASIC obsahuje aj sérologickú diagnostiku chlamýdiových a mykoplazmových infekcií.

Počet parametrov 5
Odber krv, spútum
Čas do výsledkov 2 pracovné dni

Balík Pretrvávajúci kašeľ EXPERT obsahuje 8 testov. Oproti balíku PLUS umožňuje sérologickú diagnostiku najčastejších vírusových príčin pretrvávajúceho kašľa.

Počet parametrov 8
Odber krv, spútum
Čas do výsledkov 42 pracovných dní

Balík Zapálené oko BASIC obsahuje 4 testy. Výsledky týchto testov umožnia spresniť pôvod vašich ťažkostí. Informujú o tom, či vaše ťažkosti pochádzajú z vírusovej alebo bakteriálnej infekcie, alebo či treba ich pôvod hľadať v poruchách krvotvorby alebo v alergii.

Počet parametrov 4
Odber krv, výter
Čas do výsledkov 2 pracovné dni

Balík Zápal oka PLUS obsahuje 5 testov. Oproti balíku Zápal oka BASIC rozširuje diagnostiku o vyšetrenie protilátok proti konkrétnym chlamýdiám.

Počet parametrov 5
Odber krv, výter
Čas do výsledkov 2 pracovné dni

Balík Zápal oka EXPERT obsahuje 6 testov. Oproti balíku Zápal oka PLUS rozširuje diagnostiku o schopnosť organizmu odbúravať histamín.

Počet parametrov 6
Odber krv, výter
Čas do výsledkov 5 pracovných dní

Balík Močové cesty BASIC obsahuje 13 testov. Táto zostava testov umožňuje diagnostiku porúch obličiek a močových ciest skríningovým spôsobom.

Počet parametrov 13
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 2 pracovné dni

Balík Močové cesty PLUS obsahuje 22 testov. Oproti balíku BASIC umožňuje diagnostiku aj minimálneho poškodenia obličiek a určiť pravdepodobnosť tvorby obličkových a močových kameňov.

Počet parametrov 21
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 2 pracovné dni

Balík Močové cesty EXPERT obsahuje 24 testov. Balík EXPERT umožňuje relatívnu komplexnú diagnostiku porúch obličiek vrátane endokrinnej funkcie obličiek, bez nutnosti zbierať moč.

Počet parametrov 23
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 3 pracovné dni
Nos

Nos

 • Horné dýchacie cesty
 • Nos
Zobraziť viac

Balík Nos obsahuje 3 testy. Výsledky testov umožnia spresniť pôvod vašich ťažkostí. Informujú o tom, či vaše ťažkosti pochádzajú z vírusovej alebo bakteriálnej infekcie, alebo môžu mať pôvod v poruchách krvotvorby či v alergii.

Počet parametrov 3
Odber krv, výter
Čas do výsledkov 2 pracovné dni
Hrdlo

Hrdlo

 • Horné dýchacie cesty
 • Hrdlo
Zobraziť viac

Balík Hrdlo obsahuje 4 testy. Výsledky testov umožnia spresniť pôvod vašich ťažkostí. Informujú o tom, či vaše ťažkosti pochádzajú z vírusovej alebo bakteriálnej infekcie, alebo môžu mať pôvod v poruchách krvotvorby.

Počet parametrov 4
Odber krv, výter
Čas do výsledkov 2 pracovné dni

Už drobná bolesť brucha prináša do nášho života aspoň toľko obáv, koľko môže mať prejavov alebo príčin. Aj keď nemusí ísť nevyhnutne o črevnú chrípku, zápal slepého čreva, cirhózu pečene alebo iné závažné ochorenie, je správne príznaky problémov v oblasti brucha nepodceňovať a da...

Zobraziť viac
Počet parametrov 14
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 2 pracovné dni

Každý z Vás už určite zažil v živote závrat, občas nasledovaný aj pádom. Nie vždy musí byť takýto problém prejavom ochorenia. Napr. strach z výšok navodzuje v človeku závrat, akonáhle sa ocitne v určitej výške nad zemou. Závraty môžu spôsobovať aj niektoré užívané lieky. Najširši...

Zobraziť viac
Počet parametrov 10
Odber krv
Čas do výsledkov 1 pracovný deň

Balík Stres obsahuje 8 testov. Poskytne pohľad na stav základného metabolizmu, imunity a viacerých hormónov, ktoré sa zúčastňujú v stresovej kaskáde. Výsledky testov tohto balíka predstavujú základnú informáciu o možných poruchách, na ktoré potom možno nadviazať testami v mnohých...

Zobraziť viac
Počet parametrov 8
Odber krv
Čas do výsledkov 10 pracovných dní

Balík Intolerancia VÝBER obsahuje 7 testov a zohráva význam pri identifikácií najčastejších potravinových intolerancií. Zoznam testov je nápomocný v odhalení intolerancie mlieka, lepku, histamínu. Vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálnym rozpočtom bielych krviniek vhodne dopĺňa...

Zobraziť viac
Počet parametrov 7
Odber krv
Čas do výsledkov 5 pracovných dní
Intolerancia MLIEKA

Intolerancia MLIEKA

 • Intolerancia
 • Výživa
Zobraziť viac

Balík Intolerancia MLIEKA obsahuje 5 testov . Zoznam testov je nápomocný v odhalení intolerancie kravského mlieka a jeho skrížených reaktivít (bielkovina sóje). Vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálnym rozpočtom bielych krviniek informuje o stave krvotvorby a vyšetrenie protilá...

Zobraziť viac
Počet parametrov 5
Odber krv, genetický materiál
Čas do výsledkov 15 pracovných dní

Balík Intolerancia LEPKU existuje v 2 variantoch, a to BASIC a EXPERT. Intolerancia lepku (celiakia) je celoživotné, imunitne sprostredkované systémové ochorenie spôsobené obilnými bielkovinami (lepok, glutén) u geneticky predisponovaných jedincov. Výskyt celiakie u žien a u mužo...

Zobraziť viac
Počet parametrov 4
Odber krv
Čas do výsledkov 5 pracovných dní

Balík Anémia PLUS obsahuje 15 testov. Oproti balíku Anémia BASIC rozširuje diagnostiku o 2 skupiny anémií: z nedostatku vitamínov a z rozpadu červených krviniek (tzv. hemolytické anémie).

Počet parametrov 15
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 3 pracovné dni
Anémia EXPERT

Anémia EXPERT

 • Novinka
 • Anémia
Zobraziť viac

Balík Anémia EXPERT obsahuje 20 testov. Oproti balíku PLUS rozširuje diagnostiku o anémie pri chorobách obličiek, kostí a štítnej žľazy.

Počet parametrov 20
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 3 pracovné dni

Základný balík Srdce BASIC obsahuje 9 testov. Uvedený zoznam umožňuje skríningovým spôsobom odhaliť zmeny hladín hlavných faktorov rozvoja srdcovo-cievnych ochorení.

Počet parametrov 9
Odber krv
Čas do výsledkov 2 pracovné dni

Rozšírený balík Srdce PLUS obsahuje 10 testov. Oproti balíku BASIC rozširuje diagnostiku o poruchy funkcie štítnej žľazy, ktorá priamo ovplyvňuje činnosť srdca a ciev, ako aj celého tela.

Počet parametrov 10
Odber krv
Čas do výsledkov 2 pracovné dni

Komplexný balík Srdce EXPERT obsahuje 14 testov. Oproti balíku PLUS rozširuje diagnostiku o pohľad na funkciu obličiek a o moderné parametre metabolizmu tukov, ktoré spresňujú informačnú hodnotu vášho rizika vo vzťahu k srdcovo-cievnym ochoreniam.

Počet parametrov 14
Odber krv
Čas do výsledkov 2 pracovné dni

Balík Anémia BASIC obsahuje 7 testov. Umožňuje diagnostikovať anémie pri poruchách metabolizmu železa.

Počet parametrov 7
Odber krv
Čas do výsledkov 1 pracovný deň

Základný variant balíka Moja Imunita BASIC obsahuje 9 testov. Testy v balíku sú zostavené tak, aby skríningovým spôsobom identifikovali stav bunkovej aj humorálnej imunity. Súčasťou balíka je aj vyšetrenie glukózy (cukru) v krvi – dlhodobo zvýšená hladina tohto parametra je totiž...

Zobraziť viac
Počet parametrov 9
Odber krv
Čas do výsledkov 2 pracovné dni
Moja Imunita PLUS

Moja Imunita PLUS

 • Obľúbené
 • Imunita
Zobraziť viac

Rozšírený variant balíka Moja Imunita PLUS obsahuje 15 testov. Testy v balíku ponúkajú väčší počet rôznych typov bielkovín, zúčastňujúcich sa imunity. Súčasťou balíka je aj vyšetrenie glykovaného hemoglobínu – tento parameter informuje o pohybe hodnôt glukózy (cukru) v krvi z dlh...

Zobraziť viac
Počet parametrov 15
Odber krv
Čas do výsledkov 10 pracovných dní

Najkomplexnejší variant balíka Moja Imunita EXPERT obsahuje 21 testov. Pridanou hodnotou balíka sú 2 najčastejšie hormóny (kortizol a TSH) priamo súvisiace s imunitou. Taktiež sú do balíka zahrnuté aj sérologické testy na kvasinku kandidu a herpes vírus – oba patogény sú totiž sú...

Zobraziť viac
Počet parametrov 18
Odber krv
Čas do výsledkov 10 pracovných dní
Prevencia muž 20+

Prevencia muž 20+

 • Prevencia
 • Novinka
 • Muž
Zobraziť viac

Mladý, akčný, bezstarostný... Taký je životný štýl dvadsiatnikov, ktorým 10 komplexných testov poskytne odpoveď o stave organizmu, jeho metabolizme, imunitnom systéme, krvotvorbe a močovom systéme a to aj bez zjavných symptómov. Testy sa zameriavajú na najčastejšie problémy, ktor...

Zobraziť viac
Počet parametrov 10
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 1 pracovný deň
Prevencia muž 30+

Prevencia muž 30+

 • Prevencia
 • Novinka
 • Muž
Zobraziť viac

Muž na vrchole síl avšak s pribúdajúcimi stresmi. Pilier rodiny, ktorý si nemôže dovoliť ochorieť. To sú tridsiatnici, ktorým sa nevyhýbajú ani závažné civilizačné ochorenia. Tento balík obsahuje až 12 testov, ktoré preveria stav organizmu, možné zápalové procesy, metabolizmus, ...

Zobraziť viac
Počet parametrov 12
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 1 pracovný deň
Prevencia muž 40+

Prevencia muž 40+

 • Prevencia
 • Novinka
 • Muž
Zobraziť viac

Muž na vrchole síl, ktorý si váži svoj čas, avšak s prvými šedinami a potrebou dôkladnej starostlivosti o seba, aby si čo najdlhšie udržal plnú kondíciu a mohol žiť život naplno. Je najviac ohrozený stresom, ktorý je spúšťačom závažných civilizačných chorôb. Pre túto skupinu máme...

Zobraziť viac
Počet parametrov 14
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 1 pracovný deň

Muž, ktorý má oprávnené obavy o svoje zdravie a pociťuje príznaky ubúdajúceho testosterónu. Riziková skupina pre rôzne nádorové a civilizačné ochorenia. Pre túto skupinu máme balík 17 podrobných testov, ktoré sa okrem včasného odhalenia závažných chorôb zaoberajú sexuálnym zdraví...

Zobraziť viac
Počet parametrov 17
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 1 pracovný deň

Muž, ktorý má konečne čas a aj dôvod starať sa o svoje zdravie, pretože si chce zachovať prirodzenú silu do vysokého veku. Riziková skupina pre kardiovaskulárne, či nádorové ochorenia. Balík 60+ obsahuje 19 testov s rozšírenou diagnostikou o poruchy pankreasu, zápal a umožňuje vy...

Zobraziť viac
Počet parametrov 19
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 2 pracovné dni

8 komplexných testov pre mladú a bezstarostnú ženu. Ženy v tomto veku väčšinou kontrolujú svoj zdravotný stav kvôli poruchám menštruačného cyklu, užívaniu antikoncepcie, imunite a problémom s prípadnou nadváhou. Balík na mieru ušitý moderným ženám poskytne presné informácie o sta...

Zobraziť viac
Počet parametrov 8
Odber krv
Čas do výsledkov 1 pracovný deň

14 testov pre aktívnu zodpovednú ženu. Žena, ktorá sa dokáže postarať o všetko a o všetkých si zaslúži aj starostlivosť o seba. Tridsiatničky sú už zväčša ženy, ktoré žijú v každodennom strese, starostlivosti o rodinu a svoj čas si rozvrhujú veľmi rozvážne. Prípadne veľmi aktívne...

Zobraziť viac
Počet parametrov 14
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 1 pracovný deň

Ani žena na atómový pohon nie je nesmrteľná. V tomto balíku nájdete 17 testov pre každú zrelú, skúsenú a najzodpovednejšiu bytosť na planéte. Žena na vrchole síl má často príliš málo času na seba, pretože ho venuje práci a svojim blízkym. Aj ona si však chce zachovať plnú kondíci...

Zobraziť viac
Počet parametrov 17
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 1 pracovný deň

Žena, ktorá má oprávnené obavy o svoje zdravie a pociťuje príznaky ubúdajúcich ženských hormónov. Zodpovedná žena ktorá si zaslúži starostlivosť, akú doteraz dávala ostatným. Je čas myslieť na seba a užívať si každý deň pri plnom zdraví. Pre túto skupinu máme balík 19 špeciálnych...

Zobraziť viac
Počet parametrov 19
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 1 pracovný deň

Balík 19-tich testov pre ženu, ktorá má konečne čas starať sa o svoje zdravie. Riziková skupina pre mnohé nádorové, kardiovaskulárne a ďalšie civilizačné ochorenia. Práve pre ňu máme špeciálny balík preventívnych testov, ktoré jej dajú viac ako ktorákoľvek poisťovňa a je vytvoren...

Zobraziť viac
Počet parametrov 19
Odber krv, moč
Čas do výsledkov 2 pracovné dni
Covid-19: očkovanie bez strachu

Covid-19: očkovanie bez strachu

 • Očkovanie
 • Covid-19
 • Novinka
Zobraziť viac

Váham so zaočkovaním, lebo sa bojím nežiaducich účinkov vakcín. Počul som o negatívnych prípadoch a chcem mať istotu, že u mňa nenastanú závažné vedľajšie účinky ohrozujúce moje zdravie. Viete, že niektoré nežiaduce účinky vakcín je možné merať z krvi v laboratóriu? Množstvo pro...

Zobraziť viac
Počet parametrov 7
Odber krv
Čas do výsledkov 1 pracovný deň
Kondícia BASIC

Kondícia BASIC

 • Kondícia
 • Šport
Zobraziť viac

Základný balík Kondícia BASIC obsahuje 15 testov. Sú zostavené tak, aby umožnili pohľad na vnútorný stav organizmu a odhalenie porúch, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať pohybovú aktivitu pred jej zahájením. Následne sa pomery jednotlivých parametrov posudzujú spravidla spoločn...

Zobraziť viac
Počet parametrov 15
Odber krv
Čas do výsledkov 1 pracovný deň
Kondícia PLUS

Kondícia PLUS

 • Kondícia
 • Šport
Zobraziť viac

Balík Kondícia PLUS prináša 26 testov. Oproti balíku BASIC je rozšírený o parametre mapujúce správnu funkciu vybraných hormónov, pečene a poruchy metabolizmu tukov. Súbor testov je vhodný pre mladších i starších športovcov, pretože zohľadňuje možné problémy, ktoré sa spájajú s dl...

Zobraziť viac
Počet parametrov 26
Odber krv
Čas do výsledkov 1 pracovný deň
Kondícia EXPERT

Kondícia EXPERT

 • Kondícia
 • Šport
Zobraziť viac

Balík Kondícia EXPERT je najkomplexnejším balíkom testov zameraných na aeróbne športy. Prináša až 34 testov, ktoré umožňujú posúdenie stavu pečene, obličiek, imunity a metabolizmu. Balík Kondícia EXPERT je určený pre športovcov, ktorí sa športovej aktivite venujú často a chcú sle...

Zobraziť viac
Počet parametrov 29
Odber krv
Čas do výsledkov 10 pracovných dní

Balík Intolerancia LEPKU existuje v 2 variantoch, a to BASIC a EXPERT. Intolerancia lepku (celiakia) je celoživotné, imunitne sprostredkované systémové ochorenie spôsobené obilnými bielkovinami (lepok, glutén) u geneticky predisponovaných jedincov. Výskyt celiakie u žien a u mužo...

Zobraziť viac
Počet parametrov 5
Odber krv, genetický materiál
Čas do výsledkov 15 pracovných dní

Kompletný krvný obraz

4,90 €

Neísť na očkovanie naozaj nie je riešenie - aj keď sa bojíte.

Strach z očkovania môže byť iracionálny, ale môže mať aj racionálny základ. Dôvody môžu byť rôzne. Niekto mohol v minulosti ťažko znášať vakcináciu, iný môže mať v osobnej anamnéze napríklad poruchy zrážanlivosti krvi.
Celý článok

Tri spôsoby. PCR test už nie je iba o tyčinke v nose

S nami sa to dá aj príjemne aj pohodlne. Presnejšie testovanie, ktoré napovie aj to, aký ste infekčný, sa dá absolvovať aj príjemnejším spôsobom. Dokonca je to možné aj z pohodlia domova. Slovenskí vedci upozorňujú, že by sa malo...
Celý článok

Čo by mal o svojom zdravotnom stave vedieť chlap po dvadsiatke? A čo šesťdesiatnik?

Vedeli ste, že muži na Slovensku umierajú najčastejšie na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia? Najčastejšími rizikovými faktormi sú nevhodná strava, vysoký krvný tlak, fajčenie či vysoká hladina cholesterolu alebo glukózy. Je pritom zarážajúce, koľk...
Celý článok