Kondicia

Lepší výkon začína kvapkou krvi

Ak chcete zlepšiť svoj športový výkon, nemusíte potiť krv – stačí, ak si ju dáte profesionálne analyzovať. Vyberte si z našich balíkov Šport, získajte dáta o svojej výkonnosti a trénujte ako vrcholoví športovci.

Lucia Klocová
slovenská vrcholová atlétka
 • Zvýšením hladiny železa

  na optimálnu úroveň dokážete zvýšiť svoju VO2 max až o 9,3 %

 • Nedostatok vitamínu D

  narúša imunitu, regeneráciu svalstva a ohrozuje zdravie kostí

 • Správny pomer testosterónu a kortizolu

  má pozitívny efekt na tréning a zvyšuje výkonnosť

 • Vysoké hodnoty kreatínkinázy

  môžu poukazovať na nedostatočnú regeneráciu tela

Pravidelné sledovanie krvných parametrov ma dostalo do formy

Ani vrcholoví športovci sa nespoliehajú iba na tréning. Slovenská atlétka Lucia Klocová prispôsobuje svoju prípravu svojim krvným parametrom, vďaka ktorým môže pozorovať svoj organizmus, predvídať prichádzajúce problémy a zistiť, či je telo dostatočne oddýchnuté. Pravidelné merania jej tak umožňujú lepšie zvládať pohybovú záťaž a trénovať efektívnejšie.


Prečítajte si náš rozhovor, v ktorom nám odhalila tajomstvá svojich úspechov.

Cestu za lepším výkonom máte vždy pod kontrolou

01

Pravidelne športujete a chcete vedieť, ako svoj výkon zlepšiť

02

Pravidelne športujete a chcete vedieť, ako svoj výkon zlepšiť

03

Pravidelne športujete a chcete vedieť, ako svoj výkon zlepšiť

04

Pravidelne športujete a chcete vedieť, ako svoj výkon zlepšiť

05

Pravidelne športujete a chcete vedieť, ako svoj výkon zlepšiť

Náhľad
Testy
CK 

CK

<p>Predstavujeme v&aacute;m najcitlivej&scaron;&iacute; laborat&oacute;rny indik&aacute;tor svalov&eacute;ho po&scaron;kodenia, ktor&yacute; je vhodn&yacute; aj pri podozren&iacute; na infarkt, alebo r&ocirc;zne nervovo-svalov&eacute; ochorenia. Zist ...

Zobraziť viac
Odber Krv
6,90 €
Draslík  

Draslík

<p>Zdrav&eacute; srdce? Drasl&iacute;k. Zdrav&eacute; obličky? Drasl&iacute;k. Zdrav&aacute; pečeň? Drasl&iacute;k. Zdrav&eacute; telo? Drasl&iacute;k. Bezprobl&eacute;mov&eacute; &scaron;portovanie? Drasl&iacute;k. Ohrozen&aacute; skupina? Ty!</p> ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Glukóza 

Glukóza

<p>Gluk&oacute;za je zdrojom energie pre va&scaron;e telo. Ak je jej v&scaron;ak priveľa, m&ocirc;že signalizovať aj život ohrozuj&uacute;ce ochorenie &ndash; cukrovku. Na&scaron;ťastie sa m&ocirc;žete pri prv&yacute;ch pr&iacute;znakoch hneď otestov ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
ALT 

ALT

<p>Zv&yacute;&scaron;en&eacute; hodnoty tohto enz&yacute;mu s&uacute; zvyčajne zn&aacute;mkou ak&uacute;tnej v&iacute;rusovej infekcie pečene. M&ocirc;že byť za t&yacute;m v&scaron;ak aj viac. D&ocirc;ležit&yacute; test pre zodpovedn&yacute;ch ľud&ia ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Celkové bielkoviny 

Celkové bielkoviny

<p>Z&aacute;kladn&yacute; prevent&iacute;vny test, ktor&yacute; v&aacute;m veľa napovie o stave vn&uacute;torn&eacute;ho prostredia organizmu a o možn&yacute;ch poruch&aacute;ch metabolizmu. Ste zavodnen&iacute;? M&aacute;te probl&eacute;my s tr&aacu ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Bilirubín celkový  

Bilirubín celkový

<p>Funguje v&aacute;m spr&aacute;vne pečeň? M&aacute;te zdrav&yacute; žlčn&iacute;k? Alebo sa u v&aacute;s objavili pr&iacute;znaky ako neprirodzene žlt&aacute; pokožka či bolesti v bruchu? Čo v&scaron;etko sa za t&yacute;m m&ocirc;že skr&yacute;vať? ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Imunoglobulín A 

Imunoglobulín A

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látk ...

Zobraziť viac
Odber Krv
9 €
Kreatinín 

Kreatinín

<p>Funguj&uacute; va&scaron;e obličky spr&aacute;vne? Viete, že choroby obličiek, ktor&eacute; zapr&iacute;čiňuj&uacute; ich zlyhanie často prebiehaj&uacute; aj niekoľko rokov bez pov&scaron;imnutia? Filtračn&uacute; schopnosť obličiek v&scaron;ak ni ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Horčík 

Horčík

<p>R&yacute;chlo sa unav&iacute;m, str&aacute;cam koncentr&aacute;ciu, žijem v neust&aacute;lom strese. Som nerv&oacute;zny, nes&uacute;streden&yacute;, občas m&aacute;m probl&eacute;my so sp&aacute;nkom. B&uacute;&scaron;i mi srdce a niekedy m&aacut ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Cholesterol 

Cholesterol

<p>Dobr&yacute; sluha ale zl&yacute; p&aacute;n. Hlavn&yacute; rizikov&yacute; faktor srdcov&eacute;ho infarktu, kardiovaskul&aacute;rnych chor&ocirc;b a mozgovej pr&iacute;hody. M&aacute;te nad 40? Sedav&yacute; sp&ocirc;sob života? Nadv&aacute;hu? ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Močovina 

Močovina

<p>Funguj&uacute; va&scaron;e obličky spr&aacute;vne? Drž&iacute;te vysokoprote&iacute;nov&uacute; di&eacute;tu? Venujete sa silov&yacute;m &scaron;portom? Nepreh&aacute;ňate to? Močovina, ktor&uacute; prirodzene vyr&aacute;ba va&scaron;a pečeň sa m& ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Sodík  

Sodík

<p>Radi sol&iacute;te? Viete koľko soli denne naozaj prijmete? A ak&yacute; je v&aacute;&scaron; pitn&yacute; režim? Hoci je sod&iacute;k nevyhnutn&yacute; pre životne d&ocirc;ležit&eacute; funkcie organizmu, jeho nerovnov&aacute;ha je veľmi nebezpeč ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Kompletný krvný obraz 

Kompletný krvný obraz

<p>M&aacute;te nejak&yacute; z&aacute;pal? S&uacute; alebo nie s&uacute; potrebn&eacute; antibiotik&aacute;? M&aacute;te dostatok vitam&iacute;nov? Hroz&iacute; v&aacute;m nejak&aacute; z&aacute;važn&aacute; diagn&oacute;za? Zistite to r&yacute;chlo ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Celkový testosterón 

Celkový testosterón

<p>Kľ&uacute;čov&yacute; mužsk&yacute; horm&oacute;n, ktor&yacute; m&ocirc;že za silu, svalov&uacute; hmotu, plodnosť, libido, kvalitu pleti, hladinu tuku, ale aj tvorbu červen&yacute;ch krviniek. T&yacute;ka sa v&scaron;ak aj mnoh&yacute;ch probl&ea ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Železo 

Železo

<p>&Uacute;nava, bledosť, migr&eacute;ny a bolesti kĺbov, d&yacute;chavičnosť, strata energie, slab&eacute; a &scaron;tiepaj&uacute;ce sa vlasy a nechty&hellip; To s&uacute; len prvotn&eacute; pr&iacute;znaky nedostatku najd&ocirc;ležitej&scaron;ieho ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
ASLO 

ASLO

<p>M&aacute;te v tele streptokoka? Prekonali ste naoko ban&aacute;lnu infekciu d&yacute;chac&iacute;ch ciest, ale po čase sa objavil probl&eacute;m na inom mieste v organizme? Nedostatočne preliečen&eacute; streptokokov&eacute; infekcie m&ocirc;žu sp ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
AST 

AST

<p>Ukazovateľ po&scaron;kodenia pečene z&aacute;palov&yacute;m procesom pri r&ocirc;znych ochoreniach, ale aj pri nadmernom už&iacute;van&iacute; alkoholu, či niektor&yacute;ch liekov. Na rozdiel od ALT v&scaron;ak st&uacute;pa aj pri infarkte myokar ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
GGT 

GGT

<p>Naozaj ste presvedčen&iacute;, že to s alkoholom nepreh&aacute;ňate? Chcete si spoľahlivo a r&yacute;chlo overiť možn&eacute; po&scaron;kodenie pečene nielen v s&uacute;vislosti s alkoholom, ale aj tabletkami, či r&ocirc;znymi nezisten&yacute;mi c ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
HDL cholesterol 

HDL cholesterol

<p>Nie každ&yacute; cholesterol je zl&yacute;. Tento test odpor&uacute;čame kv&ocirc;li prehľadu o celkovom cholesterole v krvi. Ak m&aacute;te HDL cholesterolu m&aacute;lo, je to probl&eacute;m. Zistite prečo!</p>

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Kortizol 

Kortizol

<p>M&aacute;te priveľa stresu? Kortizol je dobr&yacute; sluha, ale veľmi zl&yacute; p&aacute;n, ktor&yacute; m&ocirc;že aj za va&scaron;e priberanie, poruchy sp&aacute;nku, poruchy imunity až po život ohrozuj&uacute;ce diagn&oacute;zy. Nebezpečn&aacu ...

Zobraziť viac
Odber Krv
8,30 €
Kyselina močová 

Kyselina močová

<p>Určite ste už počuli o bolestivej chorobe dna. Prich&aacute;dza znenazdajky a postihuje najm&auml; star&scaron;&iacute;ch mužov. Nevyh&yacute;ba sa ale ani žen&aacute;m. &Aacute;no, s&uacute;vis&iacute; najm&auml; s va&scaron;ou životospr&aacute;v ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
LDL cholesterol 

LDL cholesterol

<p>Tiež zn&aacute;my ako &ldquo;zl&yacute;&rdquo; cholesterol. Ak&uacute; m&aacute;te jeho hladinu? Ohrozuje va&scaron;e cievy a srdce? Je najvy&scaron;&scaron;&iacute; čas zasiahnuť? Aj relat&iacute;vne &scaron;t&iacute;hli ľudia m&ocirc;žu mať v&aa ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Saturácia transferínu  

Saturácia transferínu

Saturácia transferínu je výpočtový parameter, ktorý udáva pomer koncentrácie železa v sére a celkovej väzbovej kapacity železa, zväčša v percentách. Je komplexnejšou informáciou o dostatku alebo nedostatku železa ako samotná koncentrácia železa alebo ...

Zobraziť viac
Odber Krv
12,90 €
Transferín 

Transferín

Transferín je beta-1-globulín, hlavný transportný proteín železa v plazme a po naviazaní na transferínový receptor umožní vstup železa do bunky. Prenáša železo najmä z makrofágov, kde sa uvoľňuje po rozpade erytrocytov alebo z čriev, kde sa absorbuje ...

Zobraziť viac
Odber Krv
8 €
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu 

TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu

<p>Najd&ocirc;ležitej&scaron;&iacute; horm&oacute;n v tele pre metabolizmus, ovplyvňuj&uacute;ci aktivitu v&scaron;etk&yacute;ch org&aacute;nov. Porucha horm&oacute;nov &scaron;t&iacute;tnej žľazy vedie k z&aacute;važn&yacute;m probl&eacute;mom. Hroz ...

Zobraziť viac
Odber Krv
9 €
Vápnik 

Vápnik

<p>Jeden z najd&ocirc;ležitej&scaron;&iacute;ch miner&aacute;lov v organizme, ktor&eacute;ho nedostatok sa v&aacute;m kruto vypomst&iacute;. S&uacute; va&scaron;e kosti, či zuby ohrozen&eacute;? Mysl&iacute;te si, že v&aacute;pnik sa t&yacute;ka iba ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Albumín 

Albumín

<p>Hlavn&aacute; bielkovina krvnej plazmy zodpovedn&aacute; za transport r&ocirc;znych l&aacute;tok v krvi do tkan&iacute;v. Ak&yacute; probl&eacute;m to znamen&aacute;, ak s&uacute; jej hladiny vy&scaron;&scaron;ie alebo niž&scaron;ie? A prečo je do ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Alkalická fosfatáza 

Alkalická fosfatáza

<p>Veľmi d&ocirc;ležit&yacute; test, ktor&yacute; v&aacute;m pom&ocirc;že presnej&scaron;ie určiť zdravie va&scaron;ej pečene. A nielen to! ALP ukazuje na mnoho ďal&scaron;&iacute;ch z&aacute;važn&yacute;ch probl&eacute;mov, o ktor&yacute;ch možno an ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Imunoglobulín E 

Imunoglobulín E

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látk ...

Zobraziť viac
Odber Krv
9 €
Zinok 

Zinok

<p>Probl&eacute;my s imunitou, poruchy rastu, metabolizmu, či veľmi akn&oacute;zna pleť, zl&aacute; kvalita vlasov a nechtov? M&ocirc;že byť za t&yacute;m pr&aacute;ve nedostatok zinku. Je kľ&uacute;čov&yacute;m prvkom v organizme. M&aacute;te ho dos ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Imunoglobulín G 

Imunoglobulín G

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látk ...

Zobraziť viac
Odber Krv
9 €
Imunoglobulín M 

Imunoglobulín M

Imunoglobulíny sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive, ktoré sa viažu na cudzie látk ...

Zobraziť viac
Odber Krv
9 €

Kondícia BASIC

Športom k trvalému zdraviu, či skôr k trvalým problémom? Chcete byť fit do vysokého veku a radikálne zlepšiť svoj športový výkon a schopnosti? Zist ...

Zobraziť viac
Odber
krv
Čas do výsledkov do 1 - 10 pracovných dní
42,90 €
Vyberte si miesto a dátum odberu
CK
Draslík
Glukóza
ALT
Celkové bielkoviny
Bilirubín celkový
Imunoglobulín A
Kreatinín
Horčík
Cholesterol
Močovina
Sodík
Kompletný krvný obraz
Celkový testosterón
Železo
ASLO
AST
GGT
HDL cholesterol
Kortizol
Kyselina močová
LDL cholesterol
Saturácia transferínu
Transferín
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu
Vápnik
Albumín
Alkalická fosfatáza
Imunoglobulín E
Zinok
Imunoglobulín G
Imunoglobulín M

Kondícia PLUS

Nie ste spokojní so svojim výkonom? Alebo by ste chceli dosahovať lepšie športové výsledky? Obávate sa zranení? Tréning vás nemá znechutiť! Pomôžem ...

Zobraziť viac
Odber
krv
Čas do výsledkov do 1 - 10 pracovných dní
51,90 €
Vyberte si miesto a dátum odberu
CK
Draslík
Glukóza
ALT
Celkové bielkoviny
Bilirubín celkový
Imunoglobulín A
Kreatinín
Horčík
Cholesterol
Močovina
Sodík
Kompletný krvný obraz
Celkový testosterón
Železo
ASLO
AST
GGT
HDL cholesterol
Kortizol
Kyselina močová
LDL cholesterol
Saturácia transferínu
Transferín
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu
Vápnik
Albumín
Alkalická fosfatáza
Imunoglobulín E
Zinok
Imunoglobulín G
Imunoglobulín M

Kondícia EXPERT

Aktívne športujem. Stačí to? Môžem si zlepšiť kondíciu a dosahovať ešte lepšie výsledky? Je šport, ktorý som si vybral pre mňa? Hrozí mi niečo? Čo ...

Zobraziť viac
Odber
krv
Čas do výsledkov do 1 - 10 pracovných dní
79,90 €
Vyberte si miesto a dátum odberu
CK
Draslík
Glukóza
ALT
Celkové bielkoviny
Bilirubín celkový
Imunoglobulín A
Kreatinín
Horčík
Cholesterol
Močovina
Sodík
Kompletný krvný obraz
Celkový testosterón
Železo
ASLO
AST
GGT
HDL cholesterol
Kortizol
Kyselina močová
LDL cholesterol
Saturácia transferínu
Transferín
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu
Vápnik
Albumín
Alkalická fosfatáza
Imunoglobulín E
Zinok
Imunoglobulín G
Imunoglobulín M