Srdce

  • Srdce

Srdce

Srdce

od 41,90 €
  • Srdce

Nadmerná konzumácia nekvalitných potravín, súvisiaca nadváha a obezita, sedavý spôsob života, depresia, nadmerný príjem alkoholu, fajčenie a vplyv trvalého stresu – tieto faktory definujú dnešný život starších aj mladších ľudí na Slovensku. Zároveň predstavujú priamu cestu k ateroskleróze (hromadeniu usadenín v stenách ciev), poruchám metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín, ktoré urýchľujú rozvoj chorôb srdca – bez ohľadu na vek. Srdce plní v tele úlohu nepretržite pracujúceho čerpadla na podporu obehu krvi cievami. Energiu dodávajú elektrické impulzy, vznikajúce priamo v prevodovom systéme srdca. Dôležitou súčasťou srdca sú aj chlopne (vrátka), udržujúce tok krvi správnym smerom. Porucha funkcie ktorejkoľvek časti srdca spolu s nezdravými cievami ovplyvní výsledné množstvo krvi vo všetkých orgánoch tela (mozog, pečeň či prsty na nohách nevynímajúc). Balík Srdce obsahuje súbor testov na prevenciu či diagnostiku faktorov srdcovo-cievnych ochorení. KONKRÉTNU PONUKU BALÍKOV NÁJDETE NIŽŠIE. Zobraziť menejZobraziť viac
od 41,90 €
Srdce
Počet parametrov 9 - 14
Odber krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Pohodlná online objednávka na presný čas. Test môžete absolvovať pešo alebo autom, podľa výberu odberného miesta.

Náhľad
Testy
Draslík  

Draslík

Draslík je dôležitý katión, ktorý udržiava vnútrobunkový osmotický tlak, acidobázickú rovnováhu a prenáša nervové vzruchy. Má nezastupiteľnú funkciu v metabolizme buniek, spolupracuje s ďalšími elektrolytmi ako sodík a chloridy. Až 98 % draslíka sa n ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Fibrinogén 

Fibrinogén

Fibrinogén je plazmatický glykoproteín produkovaný v pečeni. Nachádza sa v alfa-granulách krvných doštičiek. Je to proteín akútnej fázy a koagulačný faktor I, prekurzor fibrínu. Zodpovedá za zrážanie krvi. Pri poškodení cievnej steny alebo poškodení ...

Zobraziť viac
Odber Krv
5,50 €
Fruktozamín 

Fruktozamín

Fruktozamín je glykozylovaná bielkovina nezávislá od inzulínu. Pokiaľ je v krvi určitý čas zvýšená hladina glukózy, potom sa jej molekuly naviažu na krvné bielkoviny, najmä na hlavnú bielkovinu krvi albumín. Čím vyššia je koncentrácia glukózy v krvi, ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Homocysteín 

Homocysteín

<p>Ten, ktor&yacute; m&ocirc;že za va&scaron;e predčasn&eacute; starnutie a cel&yacute; rad diagn&oacute;z. Jeho nadbytok hl&aacute;si probl&eacute;m, ktor&yacute; m&ocirc;že znamenať ochorenie srdca, vysok&yacute; tlak, cukrovku, či vroden&eacute; p ...

Zobraziť viac
Odber Krv
18,50 €
Cholesterol 

Cholesterol

<p>Dobr&yacute; sluha ale zl&yacute; p&aacute;n. Hlavn&yacute; rizikov&yacute; faktor srdcov&eacute;ho infarktu, kardiovaskul&aacute;rnych chor&ocirc;b a mozgovej pr&iacute;hody. M&aacute;te nad 40? Sedav&yacute; sp&ocirc;sob života? Nadv&aacute;hu? ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Lipoproteín (a) 

Lipoproteín (a)

Lipoproteín (a) je typ lipoproteínu s nízkou hustotou, ktorý je naviazaný na apolipoproteín A. Lipoproteíny sú látky zložené z tukov a špecifických transportných bielkovín (apolipoproteínov), ich úlohou je transportovať cholesterol a triacylglyceroly ...

Zobraziť viac
Odber Krv
15 €
Sodík  

Sodík

Sodík patrí medzi najviac zastúpené minerály v ľudskom tele. Sodík je prítomný vo všetkých telesných tekutinách a ako elektrolyt (látka s nábojom a iónovou vodivosťou) sa významne podieľa na bežných fyziologických procesoch (predovšetkým nervová a sv ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Triacylglyceroly 

Triacylglyceroly

Triacylglyceroly (TAG) sú jednoduché lipidy, estery mastných kyselín viazané na glycerol, ktoré sú pre telo hlavným zdrojom energie. Do organizmu sa prijímajú potravou spolu s cholesterolom. Časť triacylglycerolov sa ihneď premieňa na energiu a zvyšo ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Kompletný krvný obraz 

Kompletný krvný obraz

<p>M&aacute;te nejak&yacute; z&aacute;pal? S&uacute; alebo nie s&uacute; potrebn&eacute; antibiotik&aacute;? M&aacute;te dostatok vitam&iacute;nov? Hroz&iacute; v&aacute;m nejak&aacute; z&aacute;važn&aacute; diagn&oacute;za? Zistite to r&yacute;chlo ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu 

TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu

<p>Najd&ocirc;ležitej&scaron;&iacute; horm&oacute;n v tele pre metabolizmus, ovplyvňuj&uacute;ci aktivitu v&scaron;etk&yacute;ch org&aacute;nov. Porucha horm&oacute;nov &scaron;t&iacute;tnej žľazy vedie k z&aacute;važn&yacute;m probl&eacute;mom. Hroz ...

Zobraziť viac
Odber Krv
9 €
Apolipoproteín A1 

Apolipoproteín A1

Apolipoproteín A1 (apoA1) je jednou z hlavných bielkovinových foriem lipoproteínov s vysokou denzitou (HDL) a je spojený so zníženým rizikom cievneho ochorenia srdca. Aktivuje enzýmy, ktoré uvoľňujú lipidy a cholesterol z tkanív do HDL a umožňuje roz ...

Zobraziť viac
Odber Krv
9,10 €
Apolipoproteín B 

Apolipoproteín B

Apolipoproteín B (apoB) je hlavná bielkovinová zložka lipoproteínov s nízkou denzitou (VLDL a LDL), sprostredkuje väzbu lipoproteínu na LDL receptor. Pomáha udržať štruktúru komplexov, ktoré prenášajú vo vode nerozpustné lipidy. Jedna častica VLDL bo ...

Zobraziť viac
Odber Krv
7,70 €
Kreatinín 

Kreatinín

Kreatinín (cyklický amid alebo laktám kreatínu) je odpadový metabolický produkt produkovaný svalmi pri rozpade zlúčeniny nazývanej kreatín. Kreatín je súčasťou cyklu, ktorý produkuje energiu potrebnú na kontrakciu svalov. Kreatinín sa nemôže ďalej fo ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Sd-LDL cholesterol 

Sd-LDL cholesterol

Lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL) majú kľúčovú úlohu pri vzniku a rozvoji aterosklerózy. Prenášajú cholesterol do periférnych tkanív. LDL sú odvodené od VLDL častíc bohatých na triacylglyceroly pôsobením rôznych lipolytických enzýmov a sú syntetiz ...

Zobraziť viac
Odber Krv
18,50 €

Srdce BASIC

Základný balík Srdce BASIC obsahuje 9 testov. Uvedený zoznam umožňuje skríningovým spôsobom odhaliť zmeny hladín hlavných faktorov rozvoja srdcovo-cie ...

Zobraziť viac
Odber
krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní
41,90 €
Draslík
Fibrinogén
Fruktozamín
Homocysteín
Cholesterol
Lipoproteín (a)
Sodík
Triacylglyceroly
Kompletný krvný obraz
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu
Apolipoproteín A1
Apolipoproteín B
Kreatinín
Sd-LDL cholesterol
41,90 €

Srdce PLUS

Rozšírený balík Srdce PLUS obsahuje 10 testov. Oproti balíku BASIC rozširuje diagnostiku o poruchy funkcie štítnej žľazy, ktorá priamo ovplyvňuje činn ...

Zobraziť viac
Odber
krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní
48,90 €
Draslík
Fibrinogén
Fruktozamín
Homocysteín
Cholesterol
Lipoproteín (a)
Sodík
Triacylglyceroly
Kompletný krvný obraz
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu
Apolipoproteín A1
Apolipoproteín B
Kreatinín
Sd-LDL cholesterol
48,90 €

Srdce EXPERT

Komplexný balík Srdce EXPERT obsahuje 14 testov. Oproti balíku PLUS rozširuje diagnostiku o pohľad na funkciu obličiek a o moderné parametre metabo ...

Zobraziť viac
Odber
krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní
68,90 €
Draslík
Fibrinogén
Fruktozamín
Homocysteín
Cholesterol
Lipoproteín (a)
Sodík
Triacylglyceroly
Kompletný krvný obraz
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu
Apolipoproteín A1
Apolipoproteín B
Kreatinín
Sd-LDL cholesterol
68,90 €

Mama to vie

Tehotenstvo a príchod vytúženého dieťatka na svet je bezpochyby najkrajším obdobím v živote každej ženy. Sprevádzajú ho však aj prirodzené obavy. Prianím každej starostlivej budúcej mamy je, nech je jej bábätko hlavne zdravé. Už počas tehotenstva hľadá všetky dostupné informác...
Celý článok

Neísť na očkovanie naozaj nie je riešenie - aj keď sa bojíte.

Strach z očkovania môže byť iracionálny, ale môže mať aj racionálny základ. Dôvody môžu byť rôzne. Niekto mohol v minulosti ťažko znášať vakcináciu, iný môže mať v osobnej anamnéze napríklad poruchy zrážanlivosti krvi. Benefity očkovania ...
Celý článok

Tri spôsoby. PCR test už nie je iba o tyčinke v nose

S nami sa to dá aj príjemne aj pohodlne. Presnejšie testovanie, ktoré napovie aj to, aký ste infekčný, sa dá absolvovať aj príjemnejším spôsobom. Dokonca je to možné aj z pohodlia domova. Slovenskí vedci upozorňujú, že by sa malo zvýšiť testovanie ...
Celý článok