Individuálne parametre

Individuálne parametre

Individuálne parametre

Individuálne parametre

V kategórii Individuálne parametre nájdete všetky dostupné testy, ktoré ponúka lab.online. Môžete si vybrať samostatný test z našej ponuky, alebo rozšíriť vami vybraný balík.

Filter
Zoradiť podľa
grid layout rows layout

Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Bazofily sú granulocyty s priemerom 10 – 12 mikrometrov, prítomné v kostnej dreni a v periférnej krvi. Majú nepravidelne segmentované jadro a tmavofialové granule v cytoplazme, ktoré obsahujú veľké množstvo heparínu a histamínu. Cytoplazma je ružová s výrazným hnedým odtieňom.…

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Absolútny počet je prepočet percenta bazofilov na celkový počet leukocytov v krvnom obehu.

Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Počet parametrov 15
Odber krv, moč
Čas do výsledkov do 4 pracovných dní

Hľadáte originálny darček pre svojich zamestnancov alebo svojich blízkych? Darujte im poukaz na kvalitné vyšetrenia podľa ich vlastného výberu!

100 €

Hľadáte originálny darček pre svojich zamestnancov alebo svojich blízkych? Darujte im poukaz na kvalitné vyšetrenia podľa ich vlastného výberu!

200 €

Hľadáte originálny darček pre svojich zamestnancov alebo svojich blízkych? Darujte im poukaz na kvalitné vyšetrenia podľa ich vlastného výberu!

20 €

Hľadáte originálny darček pre svojich zamestnancov alebo svojich blízkych? Darujte im poukaz na kvalitné vyšetrenia podľa ich vlastného výberu!

50 €

Distribučná šírka červených krviniek (RDW) označuje variabilitu objemu erytrocytov. Vyjadruje rozdiel vo veľkosti počtu červených krviniek.

Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Distribučná šírka krvných doštičiek, distr. Šírka PLT [PDW]Distribučná šírka krvných doštičiek (PDW) poskytuje prehľad o variabilite krvných doštičiek.

Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Eozinofily sú granulocyty s priemerom 10 – 16 mikrometrov. Nachádzajú sa v kostnej dreni a periférnej krvi. Ich jadro je rozdelené na dva laloky (segmenty) spojené vláknovým mostíkom (tvar okuliarov). Cytoplazma je bledá, obsahuje okrúhle piesčité eozinofilné granule s bázickými…

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Absolútny počet je prepočet percenta eozinofilov na celkový počet leukocytov v krvnom obraze.

Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Hematokrit udáva pomer objemu erytrocytov k určitému objemu krvi. Hodnota 0,40 znamená, že v 100 ml krvi je 40 ml erytrocytov a 60 ml plazmy. V prípade hematokritu sa ako erytrocyty označujú len erytrocyty, pretože počet trombocytov a leukocytov je v porovnaní s počtom…

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Hemoglobín je červené krvné farbivo v erytrocytoch; je to tetramerická molekula zložená zo štyroch globínových (proteínových) reťazcov, z ktorých každý obsahuje jeden hém (ferroprotoporfyrín). Jeho najdôležitejšou funkciou je prenášať kyslík do tkanív. Fyziologicky sa u ľudí…

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Lymfocyty sú zrelé bunky bielej zložky krvi. Patria medzi agranulocyty s priemerom 8 – 12 mikrometrov, ktoré sú len o niečo väčšie ako erytrocyty. Nachádzajú sa v kostnej dreni a periférnej krvi. Majú okrúhle jadro umiestnené centrálne alebo excentricky s tmavomodrým denzným…

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Absolútny počet je prepočet percenta lymfocytov na celkový počet leukocytov v krvnom obehu.

Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Monocyt je zrelá negranulárna biela krvinka. Je to najväčšia biela krvinka, väčšinou nepravidelného tvaru, s priemerom 18 – 22 mikrometrov. Tvorí sa v kostnej dreni a nachádza sa v kostnej dreni a v periférnej krvi. Jej jadro je oválne a často laločnaté; chromatín jadra je menej…

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Absolútny počet je prepočet percenta monocytov na celkový počet leukocytov v krvnom obehu.

Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Neutrofily sú granulocyty, ktoré patria do vývojového štádia neutrofilov a sú prítomné v kostnej dreni a periférnej krvi. Majú jadro bohaté na chromatín, rozdelené na 2 – 5 lalokov (segmentov), ktoré sú spojené vláknami (tenkými mostíkmi). Jednotlivé segmenty jadra sú…

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Absolútny počet je prepočet percenta neutrofilov na celkový počet leukocytov v krvnom obehu.

Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Stredná hmotnosť hemoglobínu určuje priemernú koncentráciu červeného farbiva v jednej červenej krvinke vyjadrenú ako hmotnosť. Vypočíta sa z koncentrácie hemoglobínu a počtu červených krviniek. Zdravý jedinec má priemernú hodnotu MCH 28 – 34 pg.

Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Priemerná korpuskulárna koncentrácia hemoglobínu v erytrocytoch, červených krvinkách, priemerná korpuskulárna koncentrácia hemoglobínu. HGB v RBC [MCHC]Priemerná korpuskulárna koncentrácia hemoglobínu (MCHC) je miera priemerného množstva hemoglobínu v jednotke objemu červenej…

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Medián objemu krvných doštičiek, priemerný objem krvných doštičiek [MPV]Priemerný objem krvných doštičiek (MPV) označuje priemerný objem jednej krvnej doštičky. Veľkosť krvných doštičiek pozitívne koreluje s ich aktivitou.

Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa