Všetky testy a-z

Všetky testy a-z

V kategórii Všetky testy A-Z nájdete všetky dostupné testy, ktoré ponúka lab.online. Môžete si vybrať samostatný test z našej ponuky, alebo rozšíriť vami vybraný balík.

Filter
Zoradiť podľa
grid layout rows layout

Albumín je hlavná bielkovina krvnej plazmy a tvorí 55 – 65 % celkových plazmatických bielkovín. Syntéza prebieha v pečeni a je závislá od príjmu aminokyselín. Po uvoľnení do obehu sa 42 % nachádza vnútrocievne a zvyšok je v medzitkanivovom priestore. Albumín sa podieľa na transpo...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Aldosterón je steroidný hormón, mineralokortikoid, ktorý je syntetizovaný v kôre nadobličiek, jeho prekurzor je cholesterol. Pre sekréciu je nevyhnutná prítomnosť ACTH (adrenokortikotropného hormónu). Ald...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 7 pracovných dní

Veľmi dôležitý test, ktorý vám pomôže presnejšie určiť zdravie vašej pečene. A nielen to! ALP ukazuje na mnoho ďalších závažných problémov, o ktorých možno ani netušíte, že sa v...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Zvýšené hodnoty tohto enzýmu sú zvyčajne známkou akútnej vírusovej infekcie pečene. Môže byť za tým však aj viac. Dôležitý test pre zodpovedných ľudí, ktorí svoju prevenc...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Alfa-amylázy (AMS) sú tráviace enzýmy, ktoré hydrolyticky štiepia polysacharidy prijaté v potrave. Sú produkované slinnými príušnými žľazami a podžalúdkovou žľazou. Pankreatick&yacut...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Až 43% populácie trpí anémiou a mnohí o tom ani netušia. Vaše zdravie a imunita sa začína vo vašej krvi, kde sa odrazí aj vaša životospráva. Čo všetko vám hrozí? Zistite to za jediný deň!...

Zobraziť viac
Počet parametrov 7
Odber krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa
Anémia EXPERT

Anémia EXPERT

  • Novinka
  • Anémia
Zobraziť viac

Tento test myslí na všetko. Je vytvorený našimi expertmi na to, aby dokázal nielen detekovať anémiu, ale aj čo najpodrobnejšie diagnostikovať jej príčiny. Najpodrobnejšie vyšetrenie krvi, aké si môžete dať urobiť. Až 20 meraných parametrov!...

Zobraziť viac
Počet parametrov 20
Odber krv, moč
Čas do výsledkov do 3 pracovných dní

Zdravie máte v krvi. Ale len dovtedy, kým sa neobjavia príznaky anémie, ktorou trpí až 42,6% populácie. To môže mať za následok chronickú únavu, problémy s imunitou, aj omnoho vážnejšie diagnózy. Tento balík obsahuje až 15 meraných parametrov a vytvorili sme ho pre diagnostiku dô...

Zobraziť viac
Počet parametrov 15
Odber krv, moč
Čas do výsledkov do 3 pracovných dní

Beta-2-glykoproteín 1 (β2GP1) je glykozylovaná plazmatická bielkovina, ktorá patrí do beta frakcie ľudského séra a označuje sa aj ako apolipoproteín H. Apo-H je fyziologický inhibítor koagulácie zapojený do rôznych fyziologických ciest vrátane metabolizmu lipoproteínov a reguláci...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Protilátky proti Chlamydia pneumoniae sú bielkoviny, ktoré aktivujú komplement a ktorých úloha je rozpoznať, označiť a neutralizovať drobné baktérie, ktoré prežívajú ako vnútrobunkové parazity. Chlamydia pneumoniae (CHP) je malá gramnegatívna baktéria, je výhradne ľudský patogén,...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Nebezpečné a pritom tak rozšírené chlamýdie môžu spôsobiť veľmi závažné zdravotné problémy. Dokonca aj neplodnosť. Problémom je, že u viac ako 50% ľudí sa neprejavujú takmer žiadne pr&...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Ľudský cytomegalovírus (CMV) je v populácii veľmi rozšírený a v súčasnosti je klinicky najvýznamnejším pôvodcom oportúnnych infekcií u imunodeficientných pacientov. Premorenosť dospelej populácie dosahuje v rôznych oblastiach v závislosti od spôsobu života 50 - 90%. Kľúčovým znak...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

GAD (glutamát dekarboxyláza alebo dekarboxyláza kyseliny glutámovej) je enzým, ktorý urýchľuje odštiepenie oxidu uhličitého z karboxylovej skupiny kyseliny glutámovej za tvorby inhibičného neurotransmite...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 5 pracovných dní

Vírus hepatitídy C (HCV) je RNA vírus Flaviviridae a je pôvodca infekčnej vírusovej hepatitídy C, ktorá sa prenáša krvou najmä pri sexuálnom styku, z matky na plod, kontaminovanou ihlou - i.v. narkomani, tetovanie, dialýza, a mikroparenterálne kontaminovanými predmetmi v domácnos...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Protilátky sú bielkoviny, ktorých úlohou je rozpoznanie, označenie a neutralizácia cudzích elementov pre organizmus a aktivácia komplementu. Protilátky proti Helicobacter pylori produkuje organizmus ako systémovú odpoveď na vniknutie nesporulujúcej, gramnegatívnej špirálovitej pa...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Test, ktorý vám môže zachrániť život. Potrebujete rýchlo vedieť na čom ste? Súčasná diagnostika výhodne kombinuje protilátky v skríningovom teste tak, aby zachytila ich prítomnosť v akomkoľvek št&a...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Protilátky proti kardiolipínu (ACLA) patria do skupiny antifosfolipidových protilátok. Pri ich náleze stúpa riziko opakovaného vzniku vnútrocievnych krvných zrazenín. Kardiolipín je aniónový fosfolipid, ktorý je štruktúrnou zložkou bunkových membrán a krvných doštičiek. Vytvára k...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Protilátky proti kardiolipínu (ACLA) patria do skupiny antifosfolipidových protilátok. Pri ich náleze stúpa riziko opakovaného vzniku vnútrocievnych krvných zrazenín. Kardiolipín je aniónový fosfolipid, ktorý je štruktúrnou zložkou bunkových membrán a krvných doštičiek. Vytvára k...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Protilátky proti Mycoplasma pneumoniae sú bielkoviny, ktoré aktivujú komplement a ktorých úloha je rozpoznať, označiť a neutralizovať drobné baktérie, ktoré prežívajú ako paraziti. Infekcia vyvolaná mykoplazmou sa vyskytuje najmä sezónne na konci leta, epidémie sa opakujú v nieko...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Protilátky proti respiračnému syncyciálnemu vírusu sú bielkoviny, ktorých úloha je rozpoznať, označiť a neutralizovať vírus a aktivovať komplement. Respiračný syncyciálny vírus (RSV) patrí medzi RNA obalené vírusy a je pôvodca infekcií dolných dýchacích ciest, najmä u novorodenco...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 7 pracovných dní

Chcem mať možnosť lacného a rýchleho otestovania na Covid-19 s bezplatnou možnosťou overenia prípadného pozitívneho výsledku PCR testom. Potrebujem skutočne spoľahlivý antigénový test, akceptovateľný úra...

Zobraziť viac
Odber Výter
Čas do výsledkov do 40 minút

Antitrombín (tiež označovaný ako AT III) je glykoproteín syntetizovaný v pečeni. Je najdôležitejší prirodzený spomaľovač zrážania krvi; inaktivuje trombín a množstvo aktivovaných faktorov zrážanlivosti (Xa, XIIa, IXa). Antikoagulačný účinok AT sa výrazne zvyšuje v prítomnosti he...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Apolipoproteín A1 (apoA1) je jednou z hlavných bielkovinových foriem lipoproteínov s vysokou denzitou (HDL) a je spojený so zníženým rizikom cievneho ochorenia srdca. Aktivuje enzýmy, ktoré uvoľňujú lipidy a cholesterol z tkanív do HDL a umožňuje rozpoznanie a väzbu na receptory ...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Všetky testy a-z

V kategórii Všetky testy A-Z nájdete všetky dostupné testy, ktoré ponúka lab.online. Môžete si vybrať samostatný test z našej ponuky, alebo rozšíriť vami vybraný balík.