Všetky testy a-z

Všetky testy a-z

V kategórii Všetky testy A-Z nájdete všetky dostupné testy, ktoré ponúka lab.online. Môžete si vybrať samostatný test z našej ponuky, alebo rozšíriť vami vybraný balík.

Filter
Zoradiť podľa
grid layout rows layout

Albumín je hlavná bielkovina krvnej plazmy a tvorí 55 – 65 % celkových plazmatických bielkovín. Syntéza prebieha v pečeni a je závislá od príjmu aminokyselín. Po uvoľnení do obehu sa 42 % nachádza vnútrocievne a zvyšok je v medzitkanivovom priestore. Albumín sa podieľa na transpo...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Aldosterón je steroidný hormón, mineralokortikoid, ktorý je syntetizovaný v kôre nadobličiek, jeho prekurzor je cholesterol. Pre sekréciu je nevyhnutná prítomnosť ACTH (adrenokortikotropného hormónu). Ald...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 7 pracovných dní

Alkalická fosfatáza (ALP) je enzým hydroláza, ktorý ovplyvňuje metabolizmus makroenergetických fosfátových väzieb a pomáha pri transporte anorganických fosfátov cez bunkovú membrá...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Zvýšené hodnoty tohto enzýmu sú zvyčajne známkou akútnej vírusovej infekcie pečene. Môže byť za tým však aj viac. Dôležitý test pre zodpovedných ľudí, ktorí svoju prevenc...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Alfa-amylázy (AMS) sú tráviace enzýmy, ktoré hydrolyticky štiepia polysacharidy prijaté v potrave. Sú produkované slinnými príušnými žľazami a podžalúdkovou žľazou. Pankreatick&yacut...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Balík Anémia BASIC obsahuje 7 testov. Umožňuje diagnostikovať anémie pri poruchách metabolizmu železa.

Počet parametrov 7
Odber krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa
Anémia EXPERT

Anémia EXPERT

  • Novinka
  • Anémia
Zobraziť viac

Balík Anémia EXPERT obsahuje 20 testov. Oproti balíku PLUS rozširuje diagnostiku o anémie pri chorobách obličiek, kostí a štítnej žľazy....

Zobraziť viac
Počet parametrov 20
Odber krv, moč
Čas do výsledkov do 3 pracovných dní

Balík Anémia PLUS obsahuje 15 testov. Oproti balíku Anémia BASIC rozširuje diagnostiku o 2 skupiny anémií: z nedostatku vitamínov a z rozpadu červených krviniek (tzv. hemolytické anémie)....

Zobraziť viac
Počet parametrov 15
Odber krv, moč
Čas do výsledkov do 3 pracovných dní

Beta-2-glykoproteín 1 (β2GP1) je glykozylovaná plazmatická bielkovina, ktorá patrí do beta frakcie ľudského séra a označuje sa aj ako apolipoproteín H. Apo-H je fyziologický inhibítor koagulácie zapojený do rôznych fyziologických ciest vrátane metabolizmu lipoproteínov a reguláci...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Protilátky proti Chlamydia pneumoniae sú bielkoviny, ktoré aktivujú komplement a ktorých úloha je rozpoznať, označiť a neutralizovať drobné baktérie, ktoré prežívajú ako vnútrobunkové parazity. Chlamydia pneumoniae (CHP) je malá gramnegatívna baktéria, je výhradne ľudský patogén,...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Protilátky proti Chlamydia trachomatis (CHT) vznikajú ako humorálna a bunková odpoveď organizmu na vniknutie chlamýdií. Chlamýdie sú všeobecne sa vyskytujúce striktne vnútrobunkové patogény. Energeticky sú závislé na hostiteľských epitelových bunkách a označujú sa ako intracelulá...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Ľudský cytomegalovírus (CMV) je v populácii veľmi rozšírený a v súčasnosti je klinicky najvýznamnejším pôvodcom oportúnnych infekcií u imunodeficientných pacientov. Premorenosť dospelej populácie dosahuje v rôznych oblastiach v závislosti od spôsobu života 50 - 90%. Kľúčovým znak...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

GAD (glutamát dekarboxyláza alebo dekarboxyláza kyseliny glutámovej) je enzým, ktorý urýchľuje odštiepenie oxidu uhličitého z karboxylovej skupiny kyseliny glutámovej za tvorby inhibičného neurotransmite...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 5 pracovných dní

Vírus hepatitídy C (HCV) je RNA vírus Flaviviridae a je pôvodca infekčnej vírusovej hepatitídy C, ktorá sa prenáša krvou najmä pri sexuálnom styku, z matky na plod, kontaminovanou ihlou - i.v. narkomani, tetovanie, dialýza, a mikroparenterálne kontaminovanými predmetmi v domácnos...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Protilátky sú bielkoviny, ktorých úlohou je rozpoznanie, označenie a neutralizácia cudzích elementov pre organizmus a aktivácia komplementu. Protilátky proti Helicobacter pylori produkuje organizmus ako systémovú odpoveď na vniknutie nesporulujúcej, gramnegatívnej špirálovitej pa...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Protilátky proti HIV sa vytvárajú ako obranná reakcia na prítomnosť vírusu v tele. HIV - Human Immunodeficiency Virus, vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, je vírus, ktorý poškodzuje imunitný systém do tej miery, že sa nedokáže brániť voči určitým ochoreniam. Vírus sa prenáša...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Protilátky proti kardiolipínu (ACLA) patria do skupiny antifosfolipidových protilátok. Pri ich náleze stúpa riziko opakovaného vzniku vnútrocievnych krvných zrazenín. Kardiolipín je aniónový fosfolipid, ktorý je štruktúrnou zložkou bunkových membrán a krvných doštičiek. Vytvára k...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Protilátky proti kardiolipínu (ACLA) patria do skupiny antifosfolipidových protilátok. Pri ich náleze stúpa riziko opakovaného vzniku vnútrocievnych krvných zrazenín. Kardiolipín je aniónový fosfolipid, ktorý je štruktúrnou zložkou bunkových membrán a krvných doštičiek. Vytvára k...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Protilátky proti Mycoplasma pneumoniae sú bielkoviny, ktoré aktivujú komplement a ktorých úloha je rozpoznať, označiť a neutralizovať drobné baktérie, ktoré prežívajú ako paraziti. Infekcia vyvolaná mykoplazmou sa vyskytuje najmä sezónne na konci leta, epidémie sa opakujú v nieko...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Protilátky proti respiračnému syncyciálnemu vírusu sú bielkoviny, ktorých úloha je rozpoznať, označiť a neutralizovať vírus a aktivovať komplement. Respiračný syncyciálny vírus (RSV) patrí medzi RNA obalené vírusy a je pôvodca infekcií dolných dýchacích ciest, najmä u novorodenco...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 7 pracovných dní

Chcem mať možnosť lacného a rýchleho otestovania na Covid-19 s bezplatnou možnosťou overenia prípadného pozitívneho výsledku PCR testom. Potrebujem skutočne spoľahlivý antigénový test, akceptovateľný úra...

Zobraziť viac
Odber Výter
Čas do výsledkov do 40 minút

Antitrombín (tiež označovaný ako AT III) je glykoproteín syntetizovaný v pečeni. Je najdôležitejší prirodzený spomaľovač zrážania krvi; inaktivuje trombín a množstvo aktivovaných faktorov zrážanlivosti (Xa, XIIa, IXa). Antikoagulačný účinok AT sa výrazne zvyšuje v prítomnosti he...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Apolipoproteín A1 (apoA1) je jednou z hlavných bielkovinových foriem lipoproteínov s vysokou denzitou (HDL) a je spojený so zníženým rizikom cievneho ochorenia srdca. Aktivuje enzýmy, ktoré uvoľňujú lipidy a cholesterol z tkanív do HDL a umožňuje rozpoznanie a väzbu na receptory ...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Všetky testy a-z

V kategórii Všetky testy A-Z nájdete všetky dostupné testy, ktoré ponúka lab.online. Môžete si vybrať samostatný test z našej ponuky, alebo rozšíriť vami vybraný balík.