Všetky testy a-z

Všetky testy a-z

V kategórii Všetky testy A-Z nájdete všetky dostupné testy, ktoré ponúka lab.online. Môžete si vybrať samostatný test z našej ponuky, alebo rozšíriť vami vybraný balík.

Filter
Zoradiť podľa
grid layout rows layout

Antitrombín (tiež označovaný ako AT III) je glykoproteín syntetizovaný v pečeni. Je najdôležitejší prirodzený spomaľovač zrážania krvi; inaktivuje trombín a množstvo aktivovaných faktorov zrážanlivosti (Xa, XIIa, IXa). Antikoagulačný účinok AT sa výrazne zvyšuje v prítomnosti he...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Apolipoproteín A1 (apoA1) je jednou z hlavných bielkovinových foriem lipoproteínov s vysokou denzitou (HDL) a je spojený so zníženým rizikom cievneho ochorenia srdca. Aktivuje enzýmy, ktoré uvoľňujú lipidy a cholesterol z tkanív do HDL a umožňuje rozpoznanie a väzbu na receptory ...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Apolipoproteín B (apoB) je hlavná bielkovinová zložka lipoproteínov s nízkou denzitou (VLDL a LDL), sprostredkuje väzbu lipoproteínu na LDL receptor. Pomáha udržať štruktúru komplexov, ktoré prenášajú vo vode nerozpustné lipidy. Jedna častica VLDL bohatá na triacylglaceroly obsah...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Aktivovaný parciálny tromboplastínový pomer (aPTT-R) je pomer času vzorky pacienta a času kontroly. aPTT je základné koagulačné vyšetrenie, test vnútornej cesty zrážania krvi. Umožňuje sledovať správnu funkciu koagulačných faktorov XII, XI, IX, VIII, X, V, IIa a aktivitu fibrinog...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

ASLO (antistreptolyzín O) je bielkovina, protilátka tvorená proti cudziemu toxínu, antigénu, ktorý je súčasťou bunkovej steny beta-hemolytických streptokokov skupiny A, C, G (najmä Streptococcus pyogenes). Streptokokové infekcie patria k najčastejším infekciám horných dýchacích c...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Ukazovateľ poškodenia pečene zápalovým procesom pri rôznych ochoreniach, ale aj pri nadmernom užívaní alkoholu, či niektorých liekov. Na rozdiel od ALT však stúpa aj pri infarkte myokardu. ...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Aterogénny index plazmy AIP (výpočet) slúži na posúdenie kardiovaskulárneho (KV) rizika u chorých s centrálnou obezitou alebo s metabolickým syndrómom. Je veľmi dobrým markerom na odhad KV rizika u týchto pacientov. AIP sa využíva pri objektivizácii preaterosklerotického obdobia ...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Protilátky proti tyreoperoxidáze (a-TPO) sú autoprotilátky (imunoglobulíny) namierené proti tyreoperoxidáze, enzýmu, ktorý hrá kľúčovú úlohu v procese tvorby hormónov štítnej žľazy, oxiduje anorganický jodid na jód a zúčastňuje sa biosyntézy T3 a T4. Prítomnosť a-TPO je spojená s...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Autoprotilátky proti inzulínu sú diagnosticky prínosné pri definovaní typu diabetu, pri klinickej manifestácii sa vyskytujú až u 90 % chorých a z hľadiska prognózy rozvoja diabetu 1. typu sú prítomné v krvi v nízkych titroch aj pred klinickým začiatkom ochorenia. Ich najvyšší výs...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní
BabyLab EXPERT

BabyLab EXPERT

  • BabyLab
  • Novinka
Zobraziť viac

Test bezpečnosti očkovania a skríningový test spinálnej svalovej atrofie v jednom balíku za výhodnejšiu cenu. Pre všetkých zodpovedných rodičov, ktorí chcú istotu pre svoje dieťa....

Zobraziť viac
Počet parametrov 2
Odber suchá kvapka krvi
Čas do výsledkov do 10 pracovných dní

Bazofily sú granulocyty s priemerom 10-12 mikrometrov, prítomné v kostnej dreni aj v obvodovej krvi. Majú dvojlaločnaté jadro a tmavofialové granuly v cytoplazme, ktoré obsahujú veľké množstvo heparínu a histamínu. Cytoplazma je ružová so zvláštnym hnedým odtieňom. Uplatňujú sa p...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Absolútny počet je prepočet percentuálneho zastúpenia buniek bieleho krvného obrazu na celkový počet leukocytov v krvnom obehu.

Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Beta-2-mikroglobulín je bielkovina s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktorá sa nachádza na povrchu takmer všetkých jadrových buniek, najmä B lymfocytov, kde vytvára ľahký reťazec HLA antigénov I. triedy. V nízkych koncentráciách je prítomný v sére, v moči a iných telesných tekutiná...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Moč je vodný roztok rozpustných solí, organických látok a metabolických odpadov, ktorý vzniká očistením krvi v obličkách. Nevýhodou testovacích prúžkov je ich rozdielna citlivosť voči jednotlivým druhom bielkovín. Najvyššia senzitivita je pre albumín, menšia pre ostatné typy, al...

Zobraziť viac
Odber Moč
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Bilirubín je oranžovožltý pigment, ktorý sa v 80 % vytvára počas rozpadu hemoglobínu, najmä v slezine, asi 20 % pochádza z metabolizmu myoglobínu, kataláz a cytochrómov v rôznych tkanivách. Patrí medzi žlčové farbivá. Väčšina sa vylúči do čreva ako súčasť žlče. V krvnom obehu je ...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Bilirubín je oranžovožltý pigment, ktorý sa v 80 % vytvára počas rozpadu hemoglobínu. Patrí medzi žlčové farbivá. V krvnom obehu je nerozpustný a informuje nás o vylučovacej schopnosti pečeňových buniek. Celkový bilirubín je viazaný na albumín a transportovaný do pečene, kde sa s...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Moč je vodný roztok rozpustných solí, organických látok a metabolických odpadov, ktorý vzniká očistením krvi v obličkách. V moči sa nachádza len vo vode rozpustný konjugovaný bilirubín. Dôkaz je založený na azokopulačnej reakcii so stabilnou diazoniovou soľou. U zdravého človeka...

Zobraziť viac
Odber Moč
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Protilátky sú bielkoviny, ktorých úlohou je rozpoznanie, označenie a neutralizácia cudzích elementov pre organizmus a aktivácia komplementu. Cudzí element Borrelia burgdorferi sú gram-negatívne spirochéty špirálovitého tvaru so 7 – 12 bičíkmi, ktoré sa aktívne pohybujú a dokážu p...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Už drobná bolesť brucha prináša do nášho života aspoň toľko obáv, koľko môže mať prejavov alebo príčin. Aj keď nemusí ísť nevyhnutne o črevnú chrípku, zápal slepého čreva, cirhózu pečene alebo iné závažné ochorenie, je správne príznaky problémov v oblasti brucha nepodceňovať a da...

Zobraziť viac
Počet parametrov 14
Odber krv, moč
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

C-peptid je spojovacia bielkovina v molekule proinzulínu. Je nezávislý od podania exogénneho inzulínu a neinterferuje s autoprotilátkami, preto je vhodný na sledovanie vlastnej produkcie inzulínu beta-bunkami pankreasu. Vysoká hladina koreluje s vysokou hladinou cukru v krvi pri ...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Komplement C3 (C3 zložka komplementu) je glykoproteín s Mr 185 000, ktorého molekula sa skladá z reťazcov α a ß spojených disulfidickou väzbou a je centrálnou zložkou komplementového systému (komplementu). Komplement je súčasť vrodeného imunitného systému, nešpecifickej (prirodz...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Komplement C4 (C4 zložka komplementu) je glykoproteín s Mr 206 000, ktorého molekula sa skladá z reťazcov α, ß a γ spojených disulfidickou väzbou. Komplement je súčasť vrodeného imunitného systému, nešpecifickej (prirodzenej) imunity. Komplement tvorí sústava približne 30 sérovýc...

Zobraziť viac
Odber Krv
Čas do výsledkov do 2 pracovných dní

Celiakia je autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje tenké črevo. Príčinou je abnormálna aktivácia vlastného imunitného systému tela v prítomnosti lepku (gluténu, ktorý je zmesou proteínov gliadínu a glutenínu). Lepok sa nachádza v obilninách - pšenica, raž, jačmeň, špalda, kamut ...

Zobraziť viac
Odber Genetický materiál
Čas do výsledkov do 15 pracovných dní

Celková väzbová kapacita železa (TIBC – Total Iron Binding Capacity) je množstvo železa, ktoré je schopný transferín naviazať na všetky väzobné miesta. Zvyčajne je nasýtená železom len 1/3 transferínu. Väzobná kapacita závisí od množstva sérového železa a transferínu.

Odber Krv
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa

Všetky testy a-z

V kategórii Všetky testy A-Z nájdete všetky dostupné testy, ktoré ponúka lab.online. Môžete si vybrať samostatný test z našej ponuky, alebo rozšíriť vami vybraný balík.