Výkon

  • Šport
  • Výkon

Výkon

Výkon

od 54,90 €
  • Šport
  • Výkon

Šport a zdravý životný štýl sa stávajú čoraz populárnejšími. K zdravému životnému štýlu už dnes neodmysliteľne patrí aj pravidelné vykonávanie krvných testov ako prejav záujmu o svoje zdravie. Predkladaný balíček testov je vhodný pre športovcov, ale, samozrejme, aj pre nešportujúcich ľudí. Informácie o vašom zdravotnom stave sú dôležité a môžu pomôcť s rozhodnutím, či navštíviť, alebo nenavštíviť lekára s cieľom ďalšej diagnostiky. Netreba zabúdať, že aj používanie podporných prostriedkov pozitívne ovplyvňujúcich športové výkony má svoje tienisté stránky. Preto je namieste sledovať ich dlhodobý vplyv na funkcie orgánov – najmä srdca, obličiek a pečene. Okrem toho treba monitorovať aj ich vplyv na vybrané hormóny. S našim kontrolným balíkom budete mať v každej chvíli prehľad o tých najdôležitejších krvných parametroch, ktoré priamo či nepriamo súvisia s pravidelným pohybom. KONKRÉTNU PONUKU BALÍKOV NÁJDETE NIŽŠIE. Zobraziť menejZobraziť viac
od 54,90 €
Výkon
Počet parametrov 19 - 40
Odber krv, moč
Čas do výsledkov do 1 - 10 pracovných dní

Pohodlná online objednávka na presný čas. Test môžete absolvovať pešo alebo autom, podľa výberu odberného miesta.

Náhľad
Testy
Glukóza 

Glukóza

Glukóza je jednoduchý sacharid, ktorý je primárnym zdrojom energie pre bunky a jediným zdrojom energie pre mozog a nervový systém. Do organizmu sa prijíma potravou s obsahom sacharidov. Po rozštiepení sacharidov v tenkom čreve sa glukóza vstrebáva do ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Horčík 

Horčík

<p>R&yacute;chlo sa unav&iacute;m, str&aacute;cam koncentr&aacute;ciu, žijem v neust&aacute;lom strese. Som nerv&oacute;zny, nes&uacute;streden&yacute;, občas m&aacute;m probl&eacute;my so sp&aacute;nkom. B&uacute;&scaron;i mi srdce a niekedy m&aacut ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Cholesterol 

Cholesterol

<p>Dobr&yacute; sluha ale zl&yacute; p&aacute;n. Hlavn&yacute; rizikov&yacute; faktor srdcov&eacute;ho infarktu, kardiovaskul&aacute;rnych chor&ocirc;b a mozgovej pr&iacute;hody. M&aacute;te nad 40? Sedav&yacute; sp&ocirc;sob života? Nadv&aacute;hu? ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
ALT 

ALT

<p>Zv&yacute;&scaron;en&eacute; hodnoty tohto enz&yacute;mu s&uacute; zvyčajne zn&aacute;mkou ak&uacute;tnej v&iacute;rusovej infekcie pečene. M&ocirc;že byť za t&yacute;m v&scaron;ak aj viac. D&ocirc;ležit&yacute; test pre zodpovedn&yacute;ch ľud&ia ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Celkové bielkoviny 

Celkové bielkoviny

Bielkoviny sú dôležitým stavebným prvkom všetkých buniek a tkanív. Sú to prírodné polymérne zlúčeniny zložené z aminokyselín, ktoré sú navzájom pospájané kovalentnou peptidovou väzbou. Všetky bielkoviny v prírode sú vytvorené kombináciou 20 aminokyse ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
CK 

CK

Kreatinkináza (CK) je enzým, ktorý katalyzuje prenos vysokoenergetického fosfátu z ATP na kreatín v cytoplazme a mitochondriách. Pri nedostatku ATP prebieha reakcia opačným smerom. CK je dimér, ktorý sa skladá z dvoch podjednotiek označených M (muscl ...

Zobraziť viac
Odber Krv
6,90 €
Draslík  

Draslík

Draslík je dôležitý katión, ktorý udržiava vnútrobunkový osmotický tlak, acidobázickú rovnováhu a prenáša nervové vzruchy. Má nezastupiteľnú funkciu v metabolizme buniek, spolupracuje s ďalšími elektrolytmi ako sodík a chloridy. Až 98 % draslíka sa n ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Kreatinín 

Kreatinín

Kreatinín (cyklický amid alebo laktám kreatínu) je odpadový metabolický produkt produkovaný svalmi pri rozpade zlúčeniny nazývanej kreatín. Kreatín je súčasťou cyklu, ktorý produkuje energiu potrebnú na kontrakciu svalov. Kreatinín sa nemôže ďalej fo ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Močovina 

Močovina

Močovina je konečný produkt metabolizmu bielkovín. Vzniká v dôsledku odsunu odštiepeného dusíka z aminokyselín vo forme amoniaku, ktorý je toxický pre centrálny nervový systém, do pečene alebo obličiek. V pečeni prebieha močovinový cyklus a močovina ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Saturácia transferínu  

Saturácia transferínu

Saturácia transferínu je výpočtový parameter, ktorý udáva pomer koncentrácie železa v sére a celkovej väzbovej kapacity železa, zväčša v percentách. Je komplexnejšou informáciou o dostatku alebo nedostatku železa ako samotná koncentrácia železa alebo ...

Zobraziť viac
Odber Krv
12,90 €
Sodík  

Sodík

Sodík patrí medzi najviac zastúpené minerály v ľudskom tele. Sodík je prítomný vo všetkých telesných tekutinách a ako elektrolyt (látka s nábojom a iónovou vodivosťou) sa významne podieľa na bežných fyziologických procesoch (predovšetkým nervová a sv ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Celkový testosterón 

Celkový testosterón

<p>Kľ&uacute;čov&yacute; mužsk&yacute; horm&oacute;n, ktor&yacute; m&ocirc;že za silu, svalov&uacute; hmotu, plodnosť, libido, kvalitu pleti, hladinu tuku, ale aj tvorbu červen&yacute;ch krviniek. T&yacute;ka sa v&scaron;ak aj mnoh&yacute;ch probl&ea ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Transferín 

Transferín

Transferín je beta-1-globulín, hlavný transportný proteín železa v plazme a po naviazaní na transferínový receptor umožní vstup železa do bunky. Prenáša železo najmä z makrofágov, kde sa uvoľňuje po rozpade erytrocytov alebo z čriev, kde sa absorbuje ...

Zobraziť viac
Odber Krv
8 €
Triacylglyceroly 

Triacylglyceroly

Triacylglyceroly (TAG) sú jednoduché lipidy, estery mastných kyselín viazané na glycerol, ktoré sú pre telo hlavným zdrojom energie. Do organizmu sa prijímajú potravou spolu s cholesterolom. Časť triacylglycerolov sa ihneď premieňa na energiu a zvyšo ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu 

TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu

<p>Najd&ocirc;ležitej&scaron;&iacute; horm&oacute;n v tele pre metabolizmus, ovplyvňuj&uacute;ci aktivitu v&scaron;etk&yacute;ch org&aacute;nov. Porucha horm&oacute;nov &scaron;t&iacute;tnej žľazy vedie k z&aacute;važn&yacute;m probl&eacute;mom. Hroz ...

Zobraziť viac
Odber Krv
9 €
Železo 

Železo

<p>&Uacute;nava, bledosť, migr&eacute;ny a bolesti kĺbov, d&yacute;chavičnosť, strata energie, slab&eacute; a &scaron;tiepaj&uacute;ce sa vlasy a nechty&hellip; To s&uacute; len prvotn&eacute; pr&iacute;znaky nedostatku najd&ocirc;ležitej&scaron;ieho ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Močový sediment 

Močový sediment

Moč je vodný roztok rozpustných solí, organických látok a metabolických odpadov, ktorý vzniká očistením krvi v obličkách. Po nahromadení v močovom mechúre je odvedený z tela procesom nazývaným močenie. V močovom sedimente sa vyhodnocujú orgánové súča ...

Zobraziť viac
Odber Moč
4,90 €
Kompletný krvný obraz 

Kompletný krvný obraz

<p>M&aacute;te nejak&yacute; z&aacute;pal? S&uacute; alebo nie s&uacute; potrebn&eacute; antibiotik&aacute;? M&aacute;te dostatok vitam&iacute;nov? Hroz&iacute; v&aacute;m nejak&aacute; z&aacute;važn&aacute; diagn&oacute;za? Zistite to r&yacute;chlo ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Chemické vyšetrenie moču 

Chemické vyšetrenie moču

Moč je vodný roztok rozpustných solí, organických látok a metabolických odpadov, ktorý vzniká očistením krvi v obličkách. Základná chemická analýza moču rutinne zahŕňa vyšetrenie pH a špecifickej hmotnosti moču, kvalitatívny dôkaz prítomnosti bielko ...

Zobraziť viac
Odber Moč
4,90 €
Feritín 

Feritín

Feritín je alfa1-globulín, reaktant akútnej fázy. Hlavná funkcia feritínu je skladovanie zásob železa v organizme a ochrana bunky pred toxicitou železa. Vysoká koncentrácia je v pečeňových bunkách, v recyklačných erytrocytových centrách pečene, slezi ...

Zobraziť viac
Odber Krv
10 €
AST 

AST

<p>Ukazovateľ po&scaron;kodenia pečene z&aacute;palov&yacute;m procesom pri r&ocirc;znych ochoreniach, ale aj pri nadmernom už&iacute;van&iacute; alkoholu, či niektor&yacute;ch liekov. Na rozdiel od ALT v&scaron;ak st&uacute;pa aj pri infarkte myokar ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
GGT 

GGT

Gama-glutamyltransferáza (GMT, GGT) je kľúčový, membránovo viazaný enzým, ktorý zabezpečuje transport niektorých aminokyselín a peptidov cez bunkovú membránu z extracelulárnej tekutiny do buniek. Nachádza sa v bunkách, pre ktoré je typická sekrečná a ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Kortizol 

Kortizol

<p>M&aacute;te priveľa stresu? Kortizol je dobr&yacute; sluha, ale veľmi zl&yacute; p&aacute;n, ktor&yacute; m&ocirc;že aj za va&scaron;e priberanie, poruchy sp&aacute;nku, poruchy imunity až po život ohrozuj&uacute;ce diagn&oacute;zy. Nebezpečn&aacu ...

Zobraziť viac
Odber Krv
8,30 €
Kyselina močová 

Kyselina močová

Kyselina močová je konečný produkt metabolizmu purínov, syntetizuje sa v pečeni a cirkuluje ako urát (soľ kyseliny močovej) vo voľnej forme v krvi. Keď sa prekročí jej index rozpustnosti, vznikajú v synoviálnej tekutine kryštály a u pacientov s dnou ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Laktátdehydrogenáza 

Laktátdehydrogenáza

Laktátdehydrogenáza je bunkový enzým prítomný v cytoplazme všetkých buniek. Je to oxidoreduktáza a katalyzuje reverzibilnú oxidáciu L-laktátu na pyruvát, uplatňuje sa v anaerobnej glykolýze. Zabezpečuje bunkám energiu. Je to nešpecifický, ale veľmi c ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
SHBG 

SHBG

Globulín viažuci pohlavné hormóny (SHGB) je glykoproteín syntetizovaný v pečeni a v bunkách semenníkov. Jeho hlavnou úlohou je viazať testosterón, dihydrotestosterón (DHT) a estradiol a transportovať ich do krvi ako biologicky neaktívne formy. U mužo ...

Zobraziť viac
Odber Krv
5 €
Vápnik 

Vápnik

Vápnik (Ca) je jedným z najdôležitejších minerálov v organizme. V tele tvorí približne 1,5 % celkovej hmotnosti, pričom 99 % je uložených v kostiach a zvyšok cirkuluje v krvi, z čoho je asi polovica voľná a metabolicky aktívna. Ca sa viaže na proteín ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Albumín 

Albumín

Albumín je hlavná bielkovina krvnej plazmy a tvorí 55 – 65 % celkových plazmatických bielkovín. Syntéza prebieha v pečeni a je závislá od príjmu aminokyselín. Po uvoľnení do obehu sa 42 % nachádza vnútrocievne a zvyšok je v medzitkanivovom priestore. ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
aTPO 

aTPO

Protilátky proti tyreoperoxidáze (a-TPO) sú autoprotilátky (imunoglobulíny) namierené proti tyreoperoxidáze, enzýmu, ktorý hrá kľúčovú úlohu v procese tvorby hormónov štítnej žľazy, oxiduje anorganický jodid na jód a zúčastňuje sa biosyntézy T3 a T4. ...

Zobraziť viac
Odber Krv
26 €
C-peptid 

C-peptid

C-peptid je spojovacia bielkovina v molekule proinzulínu. Je nezávislý od podania exogénneho inzulínu a neinterferuje s autoprotilátkami, preto je vhodný na sledovanie vlastnej produkcie inzulínu beta-bunkami pankreasu. Vysoká hladina koreluje s vyso ...

Zobraziť viac
Odber Krv
6,60 €
Erytropoetín 

Erytropoetín

Erytropoetín je hormón produkovaný obličkami a riadi tvorbu červených krviniek v kostnej dreni. Tvorba je odpoveď na aktuálnu potrebu organizmu, najmä pri zvýšených nárokoch na objem kyslíka v krvi (napríklad pri fyzickej záťaži alebo počas tehotenst ...

Zobraziť viac
Odber Krv
19,90 €
Estradiol 

Estradiol

<p>Predčasn&aacute; puberta? Neplodnosť? Poruchy men&scaron;truačn&eacute;ho cyklu? Podozrenie na rakovinu vaječn&iacute;kov alebo prsn&iacute;ka? Tento test sl&uacute;ži nielen na detekciu ovul&aacute;cie, či potvrdenie menopauzy, ale aj pri diagnos ...

Zobraziť viac
Odber Krv
5 €
Inzulín 

Inzulín

Inzulín je peptidový hormón, ktorý reguluje energetický metabolizmus. Syntetizuje sa ako preproinzulín, z ktorého vzniká proinzulín a ukladá sa v sekrečných granulách B-buniek Langerhansových ostrovčekov podžalúdkovej žľazy (pankreasu). Pri premene p ...

Zobraziť viac
Odber Krv
20 €
Prolaktín 

Prolaktín

Prolaktín (PRL) je peptidový hormón predného laloku hypofýzy a sekrécia je regulovaná na princípe negatívnej spätnej väzby dopamínu produkovanom v hypotalame. Hlavná úloha je stimulácia vývoja a prestavby mliečnej žľazy, riadenie tvorby mlieka, udrži ...

Zobraziť viac
Odber Krv
5 €
Somatotropín 

Somatotropín

Somatotropín je rastový hormón. Od detstva až po pubertu podporuje správny lineárny rast kostí a u detí i dospelých pomáha regulovať rýchlosť, ktorou organizmus produkuje energiu z potravy (metabolizmus). Deti s nedostatočnou tvorbou somatotropínu ra ...

Zobraziť viac
Odber Krv
5 €
Voľný testosterón 

Voľný testosterón

<p>V&yacute;kon, sila, energia, libido, plodnosť u mužov. Ale aj nadmern&eacute; ochlpenie či karcin&oacute;m. Za čo v&scaron;etko vo va&scaron;om tele m&ocirc;že voľn&yacute; testoster&oacute;n? Zistite to!</p>

Zobraziť viac
Odber Krv
14,80 €
Vitamín D 

Vitamín D

<p>St&aacute;le plat&iacute;, že slnko je najlep&scaron;&iacute;m zdrojom vitam&iacute;nu D? A čo, ak som bol m&aacute;lo na slnku? M&aacute;m ho dosť? S&uacute; moje kosti a imunita v bezpeč&iacute;?</p>

Zobraziť viac
Odber Krv
15 €
Zinok 

Zinok

<p>Probl&eacute;my s imunitou, poruchy rastu, metabolizmu, či veľmi akn&oacute;zna pleť, zl&aacute; kvalita vlasov a nechtov? M&ocirc;že byť za t&yacute;m pr&aacute;ve nedostatok zinku. Je kľ&uacute;čov&yacute;m prvkom v organizme. M&aacute;te ho dos ...

Zobraziť viac
Odber Krv
4,90 €
Elektroforéza bielkovín séra 

Elektroforéza bielkovín séra

Elektroforéza bielkovín je jednoduchá technika na zistenie zastúpenia bielkovín v sére a na dôkaz prítomnosti paraproteínu. Bielkoviny sa na nosiči v elektrickom poli rozdelia na 5 hlavných frakcií: albumín, alfa-1-globulíny, alfa-2-globulíny, beta-g ...

Zobraziť viac
Odber Krv
19 €
P-Laktát 

P-Laktát

Laktát je iónová (elektricky nabitá) forma kyseliny mliečnej. Je konečný produkt anaeróbneho metabolizmu glukózy (bez prístupu kyslíka). Tvorí sa v svalových bunkách, červených a bielych krvinkách, mozgu, črevnej sliznici, trombocytoch, koži. Tvorba ...

Zobraziť viac
Odber Krv
5 €

Výkon BASIC

Balík testov Výkon BASIC obsahuje 19 základných parametrov, ktoré Vám umožnia pohľad na základné metabolické funkcie pečene, obličiek a svalov, priblí ...

Zobraziť viac
Odber
krv, moč
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa
54,90 €
Glukóza
Horčík
Cholesterol
ALT
Celkové bielkoviny
CK
Draslík
Kreatinín
Močovina
Saturácia transferínu
Sodík
Celkový testosterón
Transferín
Triacylglyceroly
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu
Železo
Močový sediment
Kompletný krvný obraz
Chemické vyšetrenie moču
Feritín
AST
GGT
Kortizol
Kyselina močová
Laktátdehydrogenáza
SHBG
Vápnik
Albumín
aTPO
C-peptid
Erytropoetín
Estradiol
Inzulín
Prolaktín
Somatotropín
Voľný testosterón
Vitamín D
Zinok
Elektroforéza bielkovín séra
P-Laktát
54,90 €

Výkon PLUS

Balík Výkon PLUS obsahuje 28 testov. Oproti balíku BASIC poskytne komplexnejší pohľad na metabolizmus organizmu, kondíciu svalov a preskúma, či svoje ...

Zobraziť viac
Odber
krv, moč
Čas do výsledkov do 1 pracovného dňa
69,90 €
Glukóza
Horčík
Cholesterol
ALT
Celkové bielkoviny
CK
Draslík
Kreatinín
Močovina
Saturácia transferínu
Sodík
Celkový testosterón
Transferín
Triacylglyceroly
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu
Železo
Močový sediment
Kompletný krvný obraz
Chemické vyšetrenie moču
Feritín
AST
GGT
Kortizol
Kyselina močová
Laktátdehydrogenáza
SHBG
Vápnik
Albumín
aTPO
C-peptid
Erytropoetín
Estradiol
Inzulín
Prolaktín
Somatotropín
Voľný testosterón
Vitamín D
Zinok
Elektroforéza bielkovín séra
P-Laktát
69,90 €

Výkon EXPERT

Balík Výkon EXPERT je najkomplexnejší z ponúkaných variant balíka Kontrola a pozostáva zo 41 parametrov. Oproti balíku PLUS poskytne detailný pohľad n ...

Zobraziť viac
Odber
krv, moč
Čas do výsledkov do 10 pracovných dní
147,90 €
Glukóza
Horčík
Cholesterol
ALT
Celkové bielkoviny
CK
Draslík
Kreatinín
Močovina
Saturácia transferínu
Sodík
Celkový testosterón
Transferín
Triacylglyceroly
TSH - hormón stimulujúci štítnu žľazu
Železo
Močový sediment
Kompletný krvný obraz
Chemické vyšetrenie moču
Feritín
AST
GGT
Kortizol
Kyselina močová
Laktátdehydrogenáza
SHBG
Vápnik
Albumín
aTPO
C-peptid
Erytropoetín
Estradiol
Inzulín
Prolaktín
Somatotropín
Voľný testosterón
Vitamín D
Zinok
Elektroforéza bielkovín séra
P-Laktát
147,90 €

Mama to vie

Tehotenstvo a príchod vytúženého dieťatka na svet je bezpochyby najkrajším obdobím v živote každej ženy. Sprevádzajú ho však aj prirodzené obavy. Prianím každej starostlivej budúcej mamy je, nech je jej bábätko hlavne zdravé. Už počas tehotenstva hľadá všetky dostupné informác...
Celý článok

Neísť na očkovanie naozaj nie je riešenie - aj keď sa bojíte.

Strach z očkovania môže byť iracionálny, ale môže mať aj racionálny základ. Dôvody môžu byť rôzne. Niekto mohol v minulosti ťažko znášať vakcináciu, iný môže mať v osobnej anamnéze napríklad poruchy zrážanlivosti krvi. Benefity očkovania ...
Celý článok

Tri spôsoby. PCR test už nie je iba o tyčinke v nose

S nami sa to dá aj príjemne aj pohodlne. Presnejšie testovanie, ktoré napovie aj to, aký ste infekčný, sa dá absolvovať aj príjemnejším spôsobom. Dokonca je to možné aj z pohodlia domova. Slovenskí vedci upozorňujú, že by sa malo zvýšiť testovanie ...
Celý článok