Kultivácia, mikroskopia spúta na mykobaktérie

Kultivačné a mikroskopické vyšetrenie spúta na mykobaktérie, spútum na TBC

Kultivácia, mikroskopia spúta na mykobaktérie

Kultivácia, mikroskopia spúta na mykobaktérie

34 €

Kultivačné a mikroskopické vyšetrenie spúta na mykobaktérie, spútum na TBC

Mikrobiologické vyšetrenie spúta na diagnostiku mykobaktérií, čiže baktérie tuberkulózy Mycobacterium tuberculosis je časovo náročné. Diagnostika začína mikroskopickým vyšetrením, klasickým farbením podľa Ziehla-Neelsena sa zisťuje prítomnosť červených acidorezistentných paličiek, využíva sa aj fluorescenčná mikroskopia. Na kultivačné vyšetrenie sa požívajú selektívne pôdy (2 typy tuhých a 1 typ tekutej). Pôdy sa odčítajú v 3., 6. a 9. kultivačnom týždni. Mykobaktérie rastú v charakteristických „karfiolovitých“ kolóniách alebo vo forme sedimentu alebo blanky v tekutých pôdach. Súčasne sa aplikuje aj takzvaná urýchlená kultivácia v Bactec MGiT, ktorý dokáže zachytiť rast mykobaktérií už za 7 – 14 dní kultivácie a je schopný vyhodnotiť aj citlivosť na antituberkulotiká. Pri klasickej kultivácii sa po 3. kultivačnom týždni vyradia kontaminované vzorky a po 6. týždňoch kultivácie sa uzatvorí predbežný výsledok. Kultivácia je definitívne ukončená až po 9-tich týždňoch kultivácie. Z pozitívnej kultivácie sa vyhotoví mikroskopický preparát a v prípade nálezu paličiek následne prebieha identifikácia na základe analýzy DNA a stanovenie citlivosti na antituberkulotiká. Tuberkulóza je celosvetovo rozšírené, prenosné, chronicky prebiehajúce infekčné ochorenie s narastajúcim výskytom aj na Slovensku. Zobraziť menejZobraziť viac
34 €
Kultivácia, mikroskopia spúta na mykobaktérie
Odber spútum
Čas do výsledkov do 42 pracovných dní

Pohodlná online objednávka na presný čas. Test môžete absolvovať pešo alebo autom, podľa výberu odberného miesta.

Podrobnosti

Skupina vyšetrení Kultivácia mykobaktérií (TBC)
Podskupina vyšetrení Spútum na TBC
Druh žiadanky Klinická mikrobiológia II.
Termín dodania výsledku do 42 pracovných dní
Obsiahnuté vyšetrenia Mikroskopia (Spútum na TBC), Kultivácia (Spútum na TBC)

Obsiahnuté aj v týchto balíčkoch

Balík Pretrvávajúci kašeľ EXPERT obsahuje 8 testov. Oproti balíku PLUS umožňuje sérologickú diagnostiku najčastejších vírusových príčin pretrvávajúceho kašľa.

Počet parametrov 8
Odber krv, spútum
Čas do výsledkov do 42 pracovných dní

Kultivácia, mikroskopia spúta na mykobaktérie

34 €

Môžete ochrániť zdravie bábätka hneď po narodení

Deväť mesiacov ste čakali na príchod vytúženého dieťatka a od jeho prvého nádychu ho chcete prirodzene chrániť a dať mu to najlepšie pre jeho štart do života. Je samozrejmé, že sa podrobne zaujímate o všetky vyšetrenia, ktoré ho čakajú v prvom roku, vrátane prvých očkovaní. Oč...
Celý článok

Mama to vie

Tehotenstvo a príchod vytúženého dieťatka na svet je bezpochyby najkrajším obdobím v živote každej ženy. Sprevádzajú ho však aj prirodzené obavy. Prianím každej starostlivej budúcej mamy je, nech je jej bábätko hlavne zdravé. Už počas tehotenstva hľadá všetky dostupné informác...
Celý článok

Neísť na očkovanie naozaj nie je riešenie - aj keď sa bojíte.

Strach z očkovania môže byť iracionálny, ale môže mať aj racionálny základ. Dôvody môžu byť rôzne. Niekto mohol v minulosti ťažko znášať vakcináciu, iný môže mať v osobnej anamnéze napríklad poruchy zrážanlivosti krvi. Benefity očkovania ...
Celý článok